STAD consult: Haagse Woonvisie

Wonen in Den Haag wordt steeds populairder, het aantal inwoners groeit. Deze groei vraagt om oplossingen. Aangezien Den Haag geen ruimte meer heeft voor grote uitbreidingswijken zoals Ypenburg en Wateringese Veld, moeten veel woningen in bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. In de Woonvisie 2017-2030 van de gemeente Den Haag staan de ideeën voor de toekomst, de prioriteiten en hoe de gemeente en haar inwoners om de woonkwaliteit nog hoger te krijgen.

Platform STAD legt op 12 december de concept woonvisie voor aan een groep onafhankelijke critici. Wordt de nieuwe woonvisie een goed gevulde politieke supermarkt waar iedereen naar wens zijn winkelmandje kan vullen of heeft Den Haag duidelijke ambities voor een toekomstbestendige stad?

Deelname aan het STAD consult Haagse Woonvisie is enkel op uitnodiging. Ben je geïnteresseerd om de concept woonvisie eens goed te bestuderen en mee te praten in een zowel kritisch als constructief gesprek? Stuur dan een mail naar info@platformstad.nl

  • Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers
  • Datum: dinsdag 19 december 2017
  • Tijd: 14.00 – 17.00 uur