Debat: Gezonde, Groene STAD

Op de conferentie Gezonde, Groene Leefomgeving wordt het belang van een groene leefomgeving voor de gezondheid duidelijk. De positieve invloed van groen op de gezondheid van mensen is een betrekkelijk nieuw thema. Hoe ziet een gezonde, groene openbare ruimte er eigenlijk uit? Welke opgaven zijn belangrijk voor Den Haag en welke partijen kunnen een bijdrage leveren?

Groen stimuleert mensen meer te bewegen en verlaagt stress en depressiviteit. Groen filtert vervuilde lucht (fijnstof) en beperkt hittestress. Ook voor bedrijven wordt groen in de directe omgeving steeds belangrijker: goed voor het vestigingsklimaat en een prima omgeving waar werknemers kunnen ontspannen en bewegen. Aan de hand van onderzoek en projecten bekijken we wat er nodig is om groenere, gezondere wijken te realiseren. Wat zijn succesvolle ruimtelijke ingrepen?

De gezondheid van Hagenaars ligt in veel buurten onder het landelijk gemiddelde en het groen is niet gelijk verdeeld over de stad. Daar liggen kansen. Wat vraagt dat van de inrichting van de leefomgeving in woonwijken? Hoe kunnen de natuurgebieden rondom de stad zoals Meijendel bijdragen aan de gezondheid van mensen in Den Haag?

15.00 uur Opening door Georgette Leltz (Dunea)  Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland)
15.20 uur Inleiding: ingrediënten gezonde stad door Hanneke Kruize (RIVM)
15.45 uur Pitches en gesprek met Richard Prins (Reakt), Alette Broekens (GGD), Jacco Schuurkamp (gemeente Den Haag, Agenda Groen), Jorick Beijer (Blossity) en Tjisse Brookman (de Friesland Zorgverzekeraar)
17.00 uur Initiatieven voor een gezonde leefomgeving door Michiel Houtzagers (directeur Zuid-Hollands Landschap)
Pauze
17.30 uur Inspiratieworkshops met concrete voorbeelden: ‘atlas groen & gezondheid’, ‘wijktuinen en gezondheid’, ‘natuur & drinkwater op recept’, ‘groene sportschool’, ‘dagbehandeling in het groen’. Je kunt je ter plekke opgeven voor de workshops.
18.30 uur Afsluiting met netwerkborrel en lichte maaltijd

LEGITIMATIE EN AANMELDEN VERPLICHT

Op 21 november organiseren Platform STAD, de provincie Zuid-Holland, Dunea, het Zuid-Hollands Landschap en Tympaan de interactieve conferentie Gezonde Groene Leefomgeving, op de productielocatie van Dunea, een bijzondere locatie in de duinen van Scheveningen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is verplicht, de conferentie is inmiddels volgeboekt.

logos_groene-stad

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren