STAD gesprek: Flexibele STAD

Klein, betaalbaar en flexibel wonen zijn nieuwe trends op de woningmarkt. Voor het groeiend aantal kleine huishoudens (o.a. studenten, ouderen en vluchtelingen) worden interessante nieuwe woonconcepten ontwikkeld. Het debat Flexibele STAD gaat over vernieuwende ideeën voor woningen, zoals de opkomst van Tiny Houses en kleine stadsappartementen en het effect op de omgeving.

“Kan Den Haag flexibel inspelen op de veranderende vraag naar woningen?”

Mensen kiezen om verschillende redenen voor kleinere huizen: kostenbesparing, duurzaamheid of meer vrijheid. Want flexibilisering van de arbeidsmarkt, echtscheiding, vergrijzing en mantelzorgtaken leiden tot grotere behoefte aan flexibiliteit en diversiteit op de woningmarkt. De toestroom van statushouders zorgt voor behoefte aan woningen op zo’n korte termijn dat deels tijdelijke oplossingen noodzakelijk zijn.

Hoe kan Den Haag flexibel en snel inspelen op de veranderende en toegenomen vraag naar woningen? Zowel voor leegstaande gebouwen als (tijdelijk) braakliggende terreinen worden innovatieve oplossingen voor nieuwe (soms tijdelijke) woningen bedacht. Ongemerkt stijgt het aantal woningen in Den Haag ook flink doordat bestaande woningen gesplitst en kantoren herbestemd worden.

Deze ingrepen hebben effect op de omgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte. De meeste projecten leiden tot een hogere bevolkingsdichtheid in de bestaande wijken. Het sociale leven van bewoners van kleine woningen speelt zich vaker buitenshuis af. Hoe verhouden de nieuwe (soms tijdelijke) bewoners zich tot de bestaande bewoners? Neemt de parkeerdruk te veel toe? Of is het juist gunstig voor de levendigheid in de wijk?

Met o.a. Arjan Harbers (Planbureau voor de Leefomgeving), Jurgen van der Ploeg (Faro Architecten, ontwerper Tiny TIM), Karin Uittenbogaart  (Studio KA, genomineerde prijsvraag ‘A Home away from Home’ met Plug & Play), Tim de Boer (Tim de Boer ontwerp en onderzoek, woningsplitsing in Den Haag), Frits Lely (hoofd Marktontwikkeling Heijmans, Heijmans ONE)