STAD gesprek: Den Haag Waterproof

Hevige regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast in Den Haag. Tunnels staan onder water en rioolwater wordt dan op zee geloosd. Of de mens nu bijdraagt aan de klimaatverandering of niet, we moeten voorbereid zijn op meer extreme regenbuien, droogte en hittegolven. Zoveel mogelijk bestrating vervangen door kwalitatief groen en ruimte maken voor waterberging, voorkomt veel schade. De laatste jaren is er veel kennis ontwikkeld over de klimaatbestendige stad. Hoe kunnen we alle nieuwe kennis op grote schaal toepassen in de dagelijkse praktijk?

Een klimaatbestendige inrichting van de gebouwde omgeving is lang niet altijd duurder dan de inrichting die we nu gewend zijn. Dat kan alleen als betrokken professionals en bewoners zich al in een vroeg stadium van een project, bewust zijn van de problemen en mogelijkheden. Meer bomen, groen in straten en groene daken op kantoren is niet voldoende. Ook particulieren en woningcorporaties kunnen veel doen met bijvoorbeeld het groen maken en houden van tuinen. Hoe pak je in de praktijk zo’n project voor waterberging en groenere straten aan?

Platform STAD gaat in gesprek met onder andere Marcel Houtzager (Hoogheemraadschap Delfland) over problemen rond waterberging, Anne-Sietske Smits (Bosch Slabbers) over integrale aanpak in de praktijk met de StaaDkrant, Niels Al (gemeente Den Haag) over klimaatbestendig Den Haag, Martijn van Gelderen (Manager Milieu & Omgevingskwaliteit bij BPD), en Edwin Cornelissen (Duurzaam Den Haag).

Bekijk hier de uitkomsten: Den Haag Waterproof, opgave of kans?

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.