STAD gesprek: De kracht van economie in de wijk

Bij een groeiende stad horen een vitale economie en een toename van de werkgelegenheid. Maar uit de ontwerp-economische visie 2030 van de gemeente blijkt dat de economische ontwikkeling van Den Haag achterblijft bij de landelijke trend. De visie schetst ook de opgave om de economische groei in te zetten om de segregatie in de stad te verminderen.

Wat is er nodig om kwetsbare wijken in economische zin mee te laten profiteren van de groei van Den Haag? Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor functiemenging en voldoende betaalbare maak- en bedrijfsruimte in deze wijken? En op welke manier kan een sterke wijkeconomie een rol spelen in het samenbrengen van draagkrachtige nieuwkomers en oorspronkelijke wijkbewoners?

Platform STAD verkende hoe de Goeverneurlaan in Laak kan profiteren van de ontwikkelingen in het CID en de Binckhorst. Petra Sejkorova (Geurst & Schulze) en Rudolph Eilander (V8 Architects) presenteren de uitkomsten van het STADatelier over Laak: de Kansenkaart met aanbevelingen voor het verlevendigen van de Goeverneurlaan.

Tijdens het STADgesprek gaan we verder in gesprek over de relatie tussen de stedelijke groei en de economie in de wijken. Met Walter Manshanden (Netherlands Economic Observatory), Wim Kulik (hoofd Economie gemeente Den Haag) en Kaushilya Budhu Lall (Economic Board The Hague).

Aanmelden