STADonderzoek: Botsingskansen – samen leven in stadsstraten

Den Haag is een stad van veel verschillende wereldjes. Om de ruimtelijke tweedeling te verminderen wordt er vaak voorgesteld duurdere woningen in de slechtere wijken te bouwen. Tegelijkertijd vinden mensen het echter wel prettig om met enigszins gelijkgestemden in de buurt te wonen. Platform STAD wil het fenomeen segregatie daarom eens van een andere kant bekijken in het onderzoek Botsingskansen – samen leven in stadsstraten. Als je de bestaande verschillende wereldjes beter met elkaar verbindt, komen mensen met een andere sociaaleconomische achtergrond elkaar dan eerder toevallig tegen? Zijn er dan meer botsingskansen?

In het STADonderzoek kijken we naar de ruimtelijke structuur van Den Haag met doorgaande wegen en winkelstraten in relatie tot verschillende bevolkingsgroepen. Hoewel de Laan van Meerdervoort niet meer de harde lange scheidslijn is tussen de verschillende bevolkingsgroepen, zien we toch dat parallel langs de kust veelal mensen in ongeveer dezelfde inkomenscategorie wonen. Ook de lange doorgaande wegen lopen parallel aan de kust. De routes haaks op de kust – die veelal wijken met verschillende sociaaleconomische groepen doorsnijden – zijn minder goed ontwikkeld omdat er vaak bajonetvormige knopen in zitten. Bovendien liggen er weinig publieke voorzieningen langs de route. Zo is Den Haag niet de gridstad die het op het eerste gezicht lijkt te zijn.

Platform STAD verkent meerdere lijnen en onderzoekt of juist één van deze routes haaks op de kust kan worden ontwikkeld tot een echte stadsstraat. Met doorgaand (fiets)verkeer, publieke ruimte en voorzieningen waardoor mensen op een logische manier door verschillende wereldjes rijden.

Het onderzoek is inmiddels in volle gang en wordt uitgevoerd door onderzoeksteam Ivan Nio (NIO Stedelijk Onderzoek en Advies), Edwin Sandthagens (buro Sant en co), Esther Geradts (Programmamaker bij RAP en SOZA) en Harmen van de Wal  (Krill Office for Resilient Cities and Architecture). Daarnaast is er een reflectieteam samengesteld bestaand uit Jos Gadet (hoofdplanoloog gemeente Amsterdam), Elbert Arens (PosadMaxwan Strategy x Design), Pieter van der Heijde (Bureau Stedelijke Planning), Wouter Veldhuis (MUST stedenbouw). Zij geven vanuit hun kennis en ervaring met stadsstraten feedback gedurende het onderzoek.

De resultaten worden gepresenteerd op een STADgesprek op 12 december 2019. Meer informatie volgt.

Het STADonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door: