STADonderzoek: Botsingskansen – samen leven in stadsstraten

Den Haag is een stad van veel verschillende wereldjes. Om de ruimtelijke tweedeling te verminderen wordt er vaak voorgesteld duurdere woningen in de slechtere wijken te bouwen. Tegelijkertijd vinden mensen het echter wel prettig om met enigszins gelijkgestemden in de buurt te wonen. Platform STAD wil het fenomeen segregatie daarom eens van een andere kant bekijken in het onderzoek Botsingskansen – samen leven in stadsstraten. Als je de bestaande verschillende wereldjes beter met elkaar verbindt, komen mensen met een andere sociaaleconomische achtergrond elkaar dan eerder toevallig tegen? Zijn er dan meer botsingskansen?

In het STADonderzoek kijken we naar de ruimtelijke structuur van Den Haag met doorgaande wegen en winkelstraten in relatie tot verschillende bevolkingsgroepen. Hoewel de Laan van Meerdervoort niet meer de harde lange scheidslijn is tussen de verschillende bevolkingsgroepen, zien we toch dat parallel langs de kust veelal mensen in ongeveer dezelfde inkomenscategorie wonen. Ook de lange doorgaande wegen lopen parallel aan de kust. De routes haaks op de kust – die veelal wijken met verschillende sociaaleconomische groepen doorsnijden – zijn minder goed ontwikkeld omdat er vaak bajonetvormige knopen in zitten. Bovendien liggen er weinig publieke voorzieningen langs de route. Zo is Den Haag niet de gridstad die het op het eerste gezicht lijkt te zijn.

Platform STAD verkent meerdere lijnen en onderzoekt of juist één van deze routes haaks op de kust kan worden ontwikkeld tot een echte stadsstraat. Met doorgaand (fiets)verkeer, publieke ruimte en voorzieningen waardoor mensen op een logische manier door verschillende wereldjes rijden.

Ben je ontwerper, sociaal of economisch geograaf of professional op gebied van placemaking en wil je jouw expertise (tegen een vergoeding) inzetten voor het STADonderzoek? Neem voor meer informatie over de opzet van het onderzoek contact op via judith.schotanus@platformstad.nl

Het STADonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door: