STAD gesprek: Botsingskansen tussen Haagse Markt en zee

In Den Haag valt op dat er veel verschillende wereldjes zijn waar vooral gelijkgestemde mensen elkaar ontmoeten. De Haagse Markt wordt zelden bezocht door mensen uit het Statenkwartier. Omgekeerd komen Schilderswijkers niet vaak aan zee. Kunnen deze plekken beter verbonden worden, zodat mensen met een andere sociaaleconomische achtergrond elkaar dan eerder toevallig tegenkomen? Zijn er dan meer botsingskansen?

Platform STAD onderzocht deze vragen in de STADverkenning ‘Botsingskansen – samen leven in stadsstraten’. Het onderzoeksteam presenteert tijdens het STADgesprek op 23 januari principes voor versterking van de route tussen zee en Haagse Markt.

Een andere blik op segregatie?

De route van tramlijn 11 is gekozen omdat deze de meeste potentie heeft wijken met heel verschillende bevolkingsgroepen te verbinden. Tram 11 komt langs de Schilderswijk, Transvaal, Regentes, Duinoord en het Statenkwartier. Bovendien zijn er al bekende plekken langs de route die publiek uit de hele stad kunnen trekken, zoals de zee, de Haagse Markt, park de Verademing en de Elektriciteitsfabriek. Deze route is echter geen logische doorgaande route voor fietsers en is onaantrekkelijk voor voetgangers. Het is daarom meer een olifantenpaadje, een route die niet formeel is aangelegd.

Principes voor een groene promenade

Het onderzoeksteam met Ivan Nio (NIO Stedelijk Onderzoek en Advies), Edwin Sandthagens (Buro Sant en Co), Esther Geradts (Programmamaker bij RAP en SOZA) en Harmen van de Wal  (Krill-o.r.c.a.) maakte een uitgebreide analyse van het gebied tussen de Haagse Markt en het Energiekwartier.

Ook interviewden zij ondernemers zoals de uitbater van koffiehuis Arari op het ‘plein van de verbinding’. Het team formuleerde vervolgens principes voor kleine en grote ingrepen in de publieke ruimte. Hiermee ontstaat meer verblijfskwaliteit en een doorgaande route voor fietsers. Bestaand programma wordt beter zichtbaar gemaakt. Het STADgesprek vindt plaats in de Julianakerk in Transvaal, een van de interessante plekken in dit gebied.

Jos Gadet (hoofdplanoloog gemeente Amsterdam), Elbert Arens (PosadMaxwan), Pieter van der Heijde (Bureau Stedelijke Planning) reflecteren op de uitkomsten van de STADverkenning ‘Botsingskansen – samen leven in stadsstraten’.

De STADverkenning wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.