STADatelier Stedelijke Verbindingen – voorstellen voor Den Haag Zuidwest

Den Haag Zuidwest staat hoog op de stedelijke agenda. Niet alleen vanwege de sociaal economische opgave in het stadsdeel, maar ook als een belangrijke verdichtingslocatie voor de stad. Wat is de relatie zijn tussen deze opgaven en zijn er nieuwe innovatieve manieren waarop de verdichting van Zuidwest kan bijdragen aan het versterkten van de sociale cohesie, economische veerkracht en kwaliteit en samenhang van openbare ruimte in de wijk?

Platform STAD legde dit vraagstuk tijdens het tweedaagse STADatelier Stedelijke Verbindingen voor aan 3 ontwerpteams. De teams werd gevraagd ruimtelijke strategieën te ontwikkelen voor de verdichting en ontwikkeling van 2 belangrijke verkeersassen in de wijk, de Melis Stokelaan en Meppelweg.

De 3 teams presenteerden hun visies en ideeën tijdens het STADgesprek Ontwerpen aan Verbinding op 11 oktober in Parkoers Zuiderpark. Hieronder een korte samenvatting van de voorstellen.

Klik voor meer informatie per project op de links naar de uitgebreide projectpagina’s.

NIEUW-ZUIDWEST
Melis Stoke Meander & Park Centraal

Het team NIEUW ZUIDWEST, bestaande uit Sanne van Loon (Van Wilsum Van Loon), Martijn de Visser (Atelier PRO) en Niraj Sewraj (BPD) identificeert in Zuidwest zowel een sociale als economische opgave. Veel bewoners kampen met armoede en isolement. Ruimtelijk en programmatisch is Zuidwest eenzijdig qua woningaanbod, voorzieningenaanbod en openbare ruimte. De verdichtingsopgave komt daar nu bij. Team Nieuw Zuidwest gelooft dat ruimtelijke en programmatische ingrepen kunnen een sociaal economische impuls geven. Maar wel met een focus op:

Inclusiviteit – Bestaande en nieuwe bewoners moeten zich ‘thuis’ voelen.

Vitaliteit – Vitale lokale economie met voldoende koopkracht.

Beleving – Inspirerende leefomgeving.

NIEUW ZUIDWEST formuleerde 7 kansen en uitgangspunten voor ruimtelijke ingrepen langs de Melis Stokelaan. Ze werkten die principes verder uit in twee ruimtelijke denkrichtingen: Park Centraal en Meander. Lees meer over het voorstel NIEUW ZUIDWEST

 

Meppelpark
Verlevendigen, Verscheidenheid en Verbinden

Verdichten, Vergroenen, Verduurzamen is een veelgebruikt mantra in stedelijke ontwikkeling vandaag de dag. Maar om de ambities van deze veelgehoorde 3 V’s in Zuidwest waar te maken zijn Verlevendigen, Verscheidenheid en Verbinden nodig. Dat stelt het team Meppelpark bestaande uit Geoffrey Eberle (BOLD Collective), Gerben Helleman (Stadslente), Greetje van den Nouweland (Group A) en Jasper Spigt (architecten Van Mourik).

Het team wil de kracht van het ruimtelijke raamwerk van Zuidwest behouden en verder versterken. Door meer dwarsverbindingen te maken tussen de buurten en door het bestaande groen beter te benutten.

Het straatprofiel van de Meppelweg wordt gewijzigd zodat er meer ruimte ontstaat voor gebruik en beleving van het bestaande groen. De weg is dan niet alleen een verkeersader, maar ook een bestemming; Meppelpark. Lees meer over het voorstel Meppelpark

 

Verdichtingsculturen ZW
Groen in de stad en stad in het groen

De Meppelweg valt rond de Dedemsvaartweg uiteen in 2 delen elk met zijn eigen stedelijke karakter. De Meppelweg nabij het Zuiderpark kent een duidelijke straatwand en is verweven met de rest van Den Haag terwijl richting de Uithof de stad een enclave vormt in een zee van groen. Dit concludeert het team Verdichtingsculturen ZW, bestaande uit Michael Daene Bolier (M& DB architecten), Sandra van Dijk (BGSV), en Barend Janssen (Provincie Zuid-Holland) tijdens het tweedaagse STADatelier.

Deze twee gezichten van de Meppelweg worden door het team gebruikt als leidraad voor de verdichting van ZW. Dit is vertaald naar twee verdichtingsculturen die binnen de bestaande stedelijke structuur ruimte creëren voor een hoogwaardig woon- en werkmilieu; de randcultuur en de hofcultuur. Lees meer over het voorstel Verdichtingsculturen ZW

Het STADatelier en STADgesprek Ontwerpen aan Verbinding worden ondersteund door: