Gezocht: twee bevlogen bestuursleden

Bijdragen aan een waardevol gesprek over de stedelijke ontwikkeling van Den Haag?

Platform STAD zoekt twee leden voor de raad van bestuur, vanwege het aflopen van bestuurstermijnen.

Wie zoeken we?

We zoeken kandidaten met affiniteit en ervaring met stedelijke of ruimtelijke ontwikkeling. Met een scherp analytisch vermogen en een academisch werk- en denkniveau, die Platform STAD als organisatie een stap verder kunnen brengen. Maar bovenal zoeken we kandidaten die Den Haag een warm hart toedragen en op een open en constructieve wijze met ons willen werken aan een waardevol gesprek over de ruimtelijke opgaven van Den Haag. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zijn we geïnteresseerd in kandidaten met ervaring in het werkveld van kennisinstellingen of marktpartijen.

Over Platform STAD

Platform STAD stimuleert het denken, doen en debat over de stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag. Juist in een tijd dat de stad zich volop ontwikkelt, organiseert Platform STAD het onafhankelijke, publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke opgaven van Den Haag.

Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis. De activiteiten van Platform STAD brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ontwikkelaars, onderzoekers, ontwerpers, bouwers. Onze STADgesprekken en STADconsults leiden tot nieuwe inzichten, handvatten en (on)gevraagd advies voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.

De organisatie

Platform STAD is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en wordt gefinancierd met bijdragen van de gemeente Den Haag, de STADpartners, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en eigen inkomsten.

Platform STAD is een kleine organisatie met ambitie, met 4 medewerkers in dienst. Het bestuur fungeert als kompas en klankbord voor de directeur. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Bestuursleden werken onbezoldigd. Het bestuur bestaat uit 5 leden, en komt 5 keer per jaar bijeen.

Interesse?

Stuur voor 13 januari een mail met korte motivatie naar Jooske Baris, directeur Platform STAD; jooske.baris@platformstad.nl, tel. 06 83171437. Kennismakingsgesprekken vinden plaats in de derde en vierde week van januari.