STAD gesprek: Samenwerken aan de stad

Steeds meer werken bewoners, overheden en marktpartijen samen in en aan de gebouwde omgeving. Ervaring, kennis en kracht worden zo gebundeld. Maar welke ingrediënten maken dat deze samenwerkingen tot een goed eindresultaat leiden? Wat hebben partijen daarbij nodig van elkaar? En waar liggen de grenzen van bewonerskracht en van gemeentelijke regie?

In het Statenkwartier in Den Haag zijn bewoners een initiatief gestart waarbij zonnepanelen op het dak van het Museon energie opwekken voor de buurt. Andere buurtbewoners kunnen zich bij hen inschrijven om panelen te kopen. Wat waren de succes- en faalfactoren in de samenwerking achter dit project?

Elders in Den Haag kunnen straatbewoners gezamenlijk een mobiele fietsvlonder met fietsnietjes aanvragen bij de gemeente, die dan geplaatst wordt op een autoparkeerplaats. Wanneer er geen bezwaar is van omwonenden, wordt de vlonder na drie maanden vervangen door permanente fietsparkeerplekken. Gaat de gemeente hier moedig het experiment aan, of legt zij de verantwoordelijkheid te veel bij de burger?

Platform STAD achterhaalt aan de hand van deze twee casussen aanbevelingen voor gemeentes, bewoners en bedrijven die samenwerken aan de leefomgeving.

beeld: Christian van der Kooy

Dit STADgeprek is onderdeel van het congres ‘Plekken van hoop en verandering’, dat op 19 september wordt georganiseerd door het Platform stad en wijk (Een initiatief van een aantal lectoren van Hogescholen in samenwerking met o.a. Platform 31 en VNG). U kunt zich hier aanmelden voor workshop 2:

https://platformstadenwijk.nl/2019/06/03/congres-plekken-van-hoop-en-verandering/