Workshop: Ontwerpmanifestatie – Publieke Ruimte als Ontmoetingsmotor

“If you design for cars, you get cars. If you design for people, you get public space”, zegt de Deense ontwerper Jan Gehl. Het klinkt eenvoudig, maar als motor voor ontmoeting en uitwisseling tussen mensen, vraagt de inrichting van de publieke ruimte voortdurend aandacht in Den Haag: er zijn maar weinig plekken waar verschillende bevolkingsgroepen (variërend in leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau etc) samenkomen.

Drie multidisciplinaire teams reflecteren tijdens deze ontwerpmanifestatie op concrete locaties in Den Haag. Op welke manier nodigen de plekken in de huidige situatie uit tot ontmoeting en wat staat ontmoeting in de weg? Met welke interventies kan ontmoeting verder worden gestimuleerd? En om wat voor soort ontmoeting gaat het dan? Wat zijn de uitdagingen per plek qua inrichting, vormgeving en gebruik door verschillende mensen? Met welke strategie kun je gebruikers bij het plan betrekken? En welke rol speelt een klimaatbestendige inrichting en duurzame bereikbaarheid van de plek daarbij?

De teams genereren onafhankelijke nieuwe inzichten en ideeën voor toekomstig gebruik en inrichting van deze gebieden die ontmoeting bevorderen. Met inleidingen door Hans Leeflang (Adviseur ruimtelijke activering Ministerie van IenM) en Albert Koolma (Hoofd landschapsarchitectuur Ingenieursbureau Den Haag) over het belang van prettige plekken en ontmoeting in de openbare ruimte voor buurt en stad. En bespreken van de resultaten met oa Hans Leeflang en Steven Delva (Delva Landscape Architects)

Deelname aan de ontwerpmanifestatie is alleen op uitnodiging. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@platformstad.nl

Onder de noemer ‘Openbare ruimte als ontmoetingsmotor’ organiseert Platform STAD in samenwerking met het Ministerie van IenM, Pulchri en STROOM een reeks samenhangende activiteiten. Waaronder het STAD gesprek Publieke Ruimte als Ontmoetingsmotor van Platform STAD, de tentoonstelling ONTMOETEN bij Pulchri van 17 juni t/m 9 juli 2017 en een tentoonstelling van STROOM in het najaar.