STADgesprek: 20 x groen, 10 jaar lang!

Volwassen groen draagt meer dan jong groen bij aan klimaatadaptatie en levert rijke oogsten uit pluk- en buurtmoestuinen. Langdurige betrokkenheid leidt tenslotte ook tot stabiele gemeenschappen rondom het groen. Dit vormt de aanleiding om tijdens het STADgesprek te duiken in de vraag: Hoe laten we 20 groene Haagse initiatieven minimaal 10 jaar lang groeien? Initiatieven die zijn verspreid over de hele stad en bijdragen aan klimaatadaptatie, meer natuur, aan sociale cohesie en een aantrekkelijke leefomgeving. En die minimaal 10 jaar blijven bestaan, zodat het groen volwassen kan worden.

Hoe is dat ideaal te realiseren in een volle stad als Den Haag? Een initiatief starten is vaak het probleem niet, er is veel enthousiasme. Maar waar vinden initiatiefnemers een plek, materialen en ondersteuning? En meerjarige financiering of tijdelijke regelgeving om initiatieven mogelijk te maken? In het STADgesprek bespreken we de kansen en valkuilen met diverse partijen: Stadmakers, bewoners, eigenaren van grond en panden, beheerders, financiers, regelgevers en anderen.

De aftrap wordt gegeven met inspiratie van twee groeninitiatieven die reeds ervaring hebben opgedaan in de Schilderswijk en Den haag Zuidwest. Zij leggen aansluitend ieder een vraag en een valkuil voor aan een panel van beslissers die bepalend zijn voor het daadwerkelijke slagen van 20 x 10. Welke activiteiten ondernemen deze beslissers al? Wat prikkelt hen en waar letten zij op bij een uitrol van een 20 x 10 aanpak? Daarna wordt met de kennis, kunde en enthousiasme van alle deelnemers gewerkt aan een set actiepunten en stappenplan. Met aandacht voor zowel de groene als de meer versteende delen van de stad.

 

Programma

15.00 – 15.05   Welkom door Bram Heijkers (Platform STAD)

15.05 – 15.30   Kijkje in de keuken bij de Mengelmoestuin (Suzanne Monnier) en Spinozahof (Marianne Edixhoven)

15.30 – 16.00   Panelgesprek over inzet en randvoorwaarden partnerorganisaties, met:

Gijsbert van Herk, directeur-bestuurder Staedion

Petra Sevinga, stadsdeeldirecteur Escamp

Sanne ten Bokkel Huinink, directeur Fonds 1818

Joris Wijsmuller, directeur Duurzaam Den Haag

16.00 – 16.45    Gesprek met alle deelnemers, formuleren actiepunten om 20 x 10 te realiseren

16.45 – 16.55   Reactie actiepunten 20 x 10 door Martijn Balster (ovb), wethouder volkshuisvesting, wijken, welzijn en Zuidwest, en Gijsbert van Herk, directeur-bestuurder Staedion

16.55 – 17.00   Afsluiting

 

Het STADgesprek vormt een programmaonderdeel van het Haagse stadmakersfestival dat de hele middag en avond van 29 september wordt gevierd in en rondom Pand Zuidwest.

Het verslag van het STADgesprek is terug te lezen via deze link.

 

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.