STAD gesprek: Den Haag – Stad voor morgen?

Den Haag – Innovatieve Woonstad is dit jaar het thema van de Haagse Dag van de Architectuur. Hierbij is speciale aandacht voor innovatieve woonvormen in relatie tot de groei van de stad.

Den Haag staat voor de uitdaging om met een beperkt grondoppervlak de snelle bevolkingsgroei op korte termijn op te vangen. Op dit moment is Den Haag al de dichtstbevolkte stad van Nederland en de verwachting is dat ook de komende jaren de bevolking van Den Haag verder groeit. In 2022 neemt het aantal inwoners van Den Haag toe naar ruim 556.000 inwoners, een toename van 6.8%. Deze trend zal zich naar verwachting verder doorzetten naar 620.000 inwoners in 2040*. Om deze groei op te vangen moeten in Den Haag elk jaar 2200-2500 woningen worden bijgebouwd. Dat klinkt als een vastomlijnde opdracht, veel bouwen en zo snel mogelijk. Hoe kan Den Haag slim en innovatief omgaan met de beschikbare ruimte?

Met de groei van het aantal inwoners van Den Haag verandert ook de opbouw van de bevolking, denk bijvoorbeeld aan een sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens (in 2022 al een stijging van 7.5%)*. Dat vraagt om specifieke afstemming van het woningaanbod op deze ontwikkelingen. Daarnaast heeft de veranderende woonvraag niet alleen betrekking op de woningen zelf maar ook op de leefomgeving die daarbij hoort. Welke aanpassingen aan infrastructuur, openbare ruimte en het voorzieningenaanbod zijn er nodig om te zorgen dat Den Haag klaar is voor morgen?

Platform STAD gaat op de Dag van de Architectuur in gesprek over hoe Den Haag op een slimme manier kan inspelen op de veranderende woonvraag.

* Bron: Bevolkingsprognose Den Haag 2017, Onderzoeksrapport DSO Programmamanagement Strategie en Onderzoek

Aanmelden