Excursie en STADgesprek: Nieuwe bouwtechnieken en de kwaliteit van het stadsbeeld (met excursie)

Industrialisatie in de bouw heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. Een steeds groter deel van de bouw verplaatst van de bouwplaats naar de fabriek. De nieuwe bouwtechnieken zoals in de fabriek gemaakte woningen, metselrobots en 3d-printers hebben voor- en nadelen. We bezoeken de in de fabriek gemaakte woningen van het project Parel van Moerwijk. Vervolgens bespreken we tijdens het STADgesprek wat de nieuwe ontwikkelingen zijn en welke invloed deze kunnen hebben op het stadsbeeld.

Excursie: We bezoeken Parel van Moerwijk. De nieuwe woningen in dit project zijn grotendeels gemaakt in de fabriek in Heerenveen. Bouwers Martijn Bus en Anthonie van Egmond (Fijn Wonen / Van Wijnen) geven een toelichting.
Startpunt adres: kruispunt Middachtenweg en Ulenpasstraat, Den Haag (15:00 uur)

STADgesprek: Aansluitend aan de excursie start het STADgesprek met een inleiding door Mark-Willem Hofland (Fijn Wonen). Hij werkt bij de woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen en schetst nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van industrieel bouwen. René Buur (KOW architecten) en Hans van der Heijden (Hans van der Heijden Architecten) leggen de relatie met de rol van de architect en de invloed op het Haagse stadsbeeld.
Locatie: Stadscafé Participatiekeuken, Guntersteinweg 377, Den Haag (16:00 – 18:00 uur met aansluitend een borrel)

Prefabricage biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen en constructies zoals massief hout (CLT). Ook historische vormen en ornamenten kunnen in serie goedkoper worden gemaakt. Metselrobots bieden kansen voor het traditionele metselwerk waar Den Haag een sterke traditie in heeft. Aan de andere kant kan prefabricage ten koste gaan van ambachtelijkheid en ontwerpvrijheid. Standaardisatie in architectuur en stedenbouw ligt op de loer. Kan er toch voldoende op de context ingespeeld worden als woningen in serie van de lopende band afrollen? Wat is de kwaliteit van de gebouwen die op deze manier gemaakt worden Door industrialisatie verandert ook de samenwerking tussen architect, stedenbouwkundige, opdrachtgever, ontwikkelaar en de aannemer. Hoe kunnen zij kansen verzilveren en valkuilen tijdig dempen?

Programma:

15.00 uur: Excursie Parel van Moerwijk
Startpunt excursie: kruispunt Middachtenweg en Ulenpasstraat, Den Haag
15.45 – 16.00 uur Naar locatie STADgesprek, op eigen gelegenheid, te voet, fiets of auto. Afstand 1 km.
16.00 – 18.00 uur: STADgesprek
Locatie: Stadscafé Participatiekeuken, Guntersteinweg 377, Den Haag
Je kunt je zowel voor beide onderdelen aanmelden, alsook een van beide bezoeken

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.