STAD gesprek: Archipunctuur als impuls

Archipunctuur

Biedt archipunctuur kansen voor het Haagse verdichtingsvraagstuk? LIAG Architecten ziet zeker kansen en heeft 100 kleinschalige bouwlocaties in kaart gebracht. Daarmee kunnen ruim 4500 woningen toegevoegd worden aan de bestaande stad. Deze kleinschalige vorm van verdichting kan bestaande kwaliteiten in wijken versterken en nieuwe woningtypen toevoegen.

Wijken op slot?

De groei van Den Haag landt nu vooral rond de stations en in kwetsbare wijken als Den Haag Zuidwest. De rest van de stad lijkt op slot te gaan. Is dat een verstandige keuze?

Wijken als bijvoorbeeld Benoordenhout en de Vogelwijk hebben te maken met vergrijzing en een verschraling van voorzieningen. Zo zamelden bewoners in de Vogelwijk geld in om hun buurtsuper open te houden.

Verdichting als kans

Studentenwoningen, zorgwoningen of kleinschalige werk- of winkelruimtes kunnen in deze wijken zorgen voor meer reuring en draagvlak voor een gevarieerd voorzieningenaanbod.

Op welke manier kan archipunctuur een impuls geven aan levendige en gevarieerde wijken?

Platform STAD gaat in gesprek met Erik Schotte (LIAG architecten), Rico Zweers (De Mannen van Schuim) en Dorte Kristensen (Atelier PRO) over de kansen en uitdagingen van verdichten middels kleinschalige ontwikkelingen. Tijdens dit STADgesprek wordt ook de tweede editie van het STADmagazine uitgereikt.

Donderdag 12 december, aanvang 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur. Locatie: Studio B, Centrale Bibliotheek, Den Haag

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.