Mariëlle van Loon

Mariëlle van Loon

Programmamaker

Mariëlle heeft een master in architectuur en heeft tijdens haar studie onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten en de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten. Als programmamaker bij Platform STAD zet zij zich met plezier in om de verbinding te maken tussen het hedendaagse architectuurdebat en het landelijk politiek-bestuurlijke beleid. Zij is altijd op zoek naar manieren om een waardevolle bijdrage te leveren aan haar directe leefomgeving. Ze woont aan de rand van Den Haag, tussen stad en natuurgebied. Op deze plek zet zij zich elk jaar tijdens de paddentrek in als vrijwilliger om amfibieën een veilige oversteek te bieden.