Platform STAD verkent gezonde gebiedsontwikkeling

Een gezonde stad zijn is belangrijker dan ooit. Platform STAD verkent met experts hoe de veelal intuïtief gekozen gezonde uitgangspunten in gebiedsontwikkeling beter meetbaar gemaakt kunnen worden.

Den Haag een gezonde stad?

Een gezonde stad heeft een prettige leefomgeving, helpt omgaan met klimaatverandering, drukt de ziektekosten en stimuleert ontmoeting en mentale en fysieke gezondheid. De inrichting van de openbare ruimte heeft invloed heeft op het welzijn en de gezondheid van bewoners.

Voor Den Haag is de opgave een gezondere stad te worden urgent: een aantal van de meeste ongezonde wijken van Nederland ligt in deze stad. In Moerwijk leven mensen maar liefst 20 jaar minder lang in goede gezondheid dan in bijvoorbeeld de Vogelwijk. Ook de effecten van de coronacrisis komen in de kwetsbare wijken veel harder aan. Bovendien zijn er in Den Haag steeds meer mensen eenzaam. Dit onderstreept het belang van gezonde gebiedsontwikkeling.

Samenbrengen van kennis, beleid, ontwerp en ontwikkelaar

Platform STAD organiseert daarom de STADverkenning Gezonde gebiedsontwikkeling. De klankbordgroep met Guus de Hollander (Plan Bureau voor de Leefomgeving), Geiske Bouma (TNO), Frank van Lenthe (Erasmus MC), Wendy van Kessel (Bureau Urhahn), Anne Dullemond (Strategis) en Nils Bonder (AM) adviseert, scherpt aan en deelt expertise.  Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie steunt de STADverkenning.

Zachte waarden meetbaar maken

Gebiedsontwikkeling is voorwaardenscheppend voor de gezondheid van bewoners in een wijk. Nu worden in gebiedsontwikkeling de keuzes voor ‘gezonde ingrepen’ vaak nog intuïtief gemaakt. Ze kosten geld, en de opbrengsten zijn vaak onduidelijk of spelen pas op de lange termijn. Het meetbaar maken van de effecten van ruimtelijke ordening op gezondheid, en die inzichten vervolgens vertalen in nieuwe modellen is de uitdaging van deze STADverkenning. Uiteindelijk zullen de inzichten als ‘oefening’ worden toegepast op een Haagse wijk.

Meer weten, samenwerken of expertise inbrengen? Mail naar info@platformstad.nl