Vacature: Platform STAD zoekt gedreven directeur

Platform STAD is het onafhankelijk publiek-professionele platform waar het goede constructief-kritische gesprek over de stedelijke ontwikkeling van Den Haag plaatsvindt. Platform STAD sluit aan op de actualiteit en onderscheidt daarnaast relevante en urgente thema’s met het oog op de ontwikkeling van de stad in relatie tot de leefkwaliteit: STADsontwerp, Samen leven, Gezonde STAD en Mobiele STAD.

De kern van Platform STAD is verbinden en agenderen. Met een klein professioneel kernteam en een breed netwerk van externe partners brengt Platform STAD continu partijen en mensen samen en agendeert complexe opgaven en dilemma’s op een aansprekende, open manier.

Platform STAD zoekt een energieke, doortastende en ondernemende

Directeur 

24 – 32 uur per week

 Wat ga je doen?

  • Op grond van een inhoudelijke visie heb je een agenderende rol en zet je urgente kwesties en belangrijke stedelijke opgaven om in programmering. Je jaagt het professionele debat over de Haagse opgaven in de stad aan.
  • Je formuleert en geeft vorm aan een inhoudelijk en uitnodigend activiteitenprogramma en het (laten) organiseren hiervan. Je bent het boegbeeld van Platform STAD. Je hebt oog voor de impact van programma’s en activiteiten en weet deze op verschillende manieren over het voetlicht te brengen.
  • Je geeft leiding aan Platform STAD. Je schakelt daarbij makkelijk tussen strategische zaken (uitzetten van de koers, opstellen van de begroting, aangaan langdurige samenwerkingen), tactische zaken (bedrijfsvoering, acquisitie, planning & control) en operationele zaken (administratie). Daarnaast geef je coachend leiding aan het team van Platform STAD (momenteel 4 medewerkers). Jouw enthousiasme voor de stad en dat wat je met het team wilt bereiken werkt aanstekelijk!
  • Met het oog op de positionering van Platform STAD bouw je bestaande (meerjarige) samenwerkingen uit. Je zoekt bovendien naar nieuwe mogelijkheden om het bereik van Platform STAD te vergroten.
  • Je weet door je open en nieuwsgierige houding en betrokkenheid bij de stad, mensen voor Platform STAD te winnen. Professionals, publiek en financiers verbinden zich graag aan de organisatie.
  • Je kent het veld van de stedelijke ontwikkeling en doet inzichten en ideeën op binnen zowel het fysieke, sociale en economische domein. Je bent breed geïnteresseerd en je hebt een naar buiten gerichte blik. Je doorgrondt het politiek bestuurlijke krachtenspel en vindt hier gemakkelijk je weg in. Je ziet kansen, hebt plezier in netwerken en verbindt graag mensen en ideeën.

Op korte termijn vragen we je:

  • Vanuit het geloof in de noodzaak van een onafhankelijk platform voor de stedelijke ontwikkeling van Den Haag, jouw relevante Haagse netwerk en je flexibele communicatiestijl weet je (financiële) middelen te vinden om Platform STAD structureel een plek te geven in het Haagse krachtenveld: een gespreid bedje? Zeker niet. Kansen, mogelijkheden en draagvlak? Te over!

Wij vragen

Dat jij jouw ondernemerschap, samenwerkingsgerichtheid, lef, politieke sensitiviteit, doorzettingsvermogen én je enthousiasme 24 tot 32 uur per week wilt inzetten voor het borgen van de continuïteit van Platform STAD. Je bent op de hoogte van landelijke ruimtelijke trends en ontwikkelingen, en weet wat er speelt aan stedelijke opgaven in (regio) Den Haag. Gezien de zwaarte van de functie en het speelveld waarbinnen je opereert vragen wij WO werk- en denkniveau (in bijvoorbeeld architectuur, stedenbouw, stadssociologie, sociale geografie of planologie). Bij gelijke geschiktheid van kandidaten, weegt ons streven naar diversiteit mee bij de benoeming.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij bieden je een werkomgeving in een zich ontwikkelend team, dat werkt aan relevante projecten. We beschikken over een levendig en groeiend netwerk en hebben een herkenbare, onafhankelijke en neutrale positie in Den Haag. Het team werkt bevlogen, professioneel en informeel samen met elkaar en met partners in het netwerk.

We bieden je tot slot prima arbeidsvoorwaarden (Platform STAD hanteert de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden voor zover van toepassing; de inschaling betreft – afhankelijk van achtergrond en ervaring – schaal 12/13, max € 6.178,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Je aanstelling is in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar met de intentie van een vast dienstverband.

Hoe kun je solliciteren?

Platform STAD heeft de begeleiding van de werving en selectie uitbesteed aan altijdhr (www.altijdhr.nl). We ontvangen je sollicitatie (motivatie en cv) graag voor 26 juni a.s. via marike@altijdhr.nl. Meer informatie over Platform STAD, vind je op de website www.platformstad.nl. Met vragen over de functie kun je terecht bij Jooske Baris: 06 83 17 14 37.

Geselecteerde kandidaten nodigen wij uit voor een gesprek op 29 of 30 juni 2021. De tweede gespreksronde is gepland op 2 juli 2021.

Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen vanzelfsprekend ook een bericht. Gezien de strakke planning kan het zijn dat deze kandidaten geïnformeerd worden terwijl de procedure al loopt.