Tien jaar organische gebiedsontwikkeling Binckhorst met I’M BINCK

De afgelopen 10 jaar waren er flinke hobbels en grote successen bij de gebiedsontwikkeling in de Binckhorst. Platform STAD gaat in een serie interviews op zoek naar de lessen voor Den Haag en de rol die I’M BINCK speelde.

Het laatste decennium stond de transformatie van bedrijventerrein de Binckhorst in het teken van ‘organische gebiedsontwikkeling’. Een aanpak met een open-eindeproces zonder blauwdruk vooraf, waarin meer ruimte is voor de eindgebruikers en gevarieerde initiatieven.

Experimenteren met samenwerking  

I’M BINCK speelde hierin een belangrijke rol. Sinds 2011 werkt dit initiatief van ondernemers, idealisten, bewoners en makers samen met de gemeente en ontwikkelaars aan de toekomst van de Binckhorst. Door festivals, ronde tafel sessies en allerlei bijzondere activiteiten stimuleert en promoot de platformorganisatie activiteiten die waarde toevoegen aan de ontwikkeling van dit gebied. Het doel is een toekomstig inclusief, authentiek en circulair werk- en woongebied.

bijeenkomst van I'M BINCK

Flinke hobbels waren er de afgelopen jaren, maar ook grote successen. Zo werden dankzij I’M BINCK in 2017 de ‘Kernwaarden voor de Binckhorst’ vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee lijkt een authentiek werk- en woongebied met behoud van rauwe rafelrandjes, voldoende en diverse werkruimte en een aantrekkelijke groene waterkant erkend.

De lessen uit tien jaar organische gebiedsontwikkeling.

Dit jaar viert I’M BINCK haar 10-jarig jubileum. Dit is ook de periode dat in de Binckhorst de strategie van organische gebiedsontwikkeling werd gevolgd. Platform STAD grijpt dit moment aan om te analyseren wat de stad Den Haag kan leren van tien jaar experimenteren met samenwerking in de Binckhorst.

organische gebiedsontwikkeling

bron: PBL en Urhahn Urban Design

Wat is de positie van I’M BINCK binnen de ontwikkeling en de toegevoegde waarde aan het proces? Hoe hebben de gemeente en de markt de samenwerking ervaren? Wat zijn de afwegingen van ondernemers en bewoners om deel te nemen aan het proces en de activiteiten? En wat heeft het hen opgeleverd? Hoe verhouden de activiteiten van I’M BINCK zich tot de nieuwe omgevingswet?

Kortom: wat zijn de lessen na tien jaar organische gebiedsontwikkeling met I’M BINCK op de Binckhorst? En wat nemen we mee voor de komende tien jaar gebiedsontwikkeling in Den Haag?

Serie dubbelinterviews en STADgesprek

Platform STAD start een serie dubbelinterviews met betrokken personen en partijen op zoek naar antwoorden. Na publicatie van alle interviews (vanaf maart) organiseren we een STADgesprek waarin we met betrokkenen de opgehaalde lessen bij elkaar brengen, bespreken en samen met I’M BINCK vooruitkijken. Waar ben jij benieuwd naar? Mail naar info@platformstad.nl

Foto’s: Heeman Photography