Vince de Jong

Vince de Jong

Projectleider

Vince is als socioloog en programmamaker bezig met de toekomst van de stad. Hij is gefascineerd door de dynamiek van het stadmaken, en hoe daarbinnen gebruikers samen de stad vormgeven.

Hij gaat hij graag het experiment aan; ook Den Haag moet leren door te doen. Vince woont in Leiden en werkt via Kickstad als projectleider bij Platform STAD. Hij maakt programma’s voor STADgesprekken, analyseert en schrijft.