Jooske Baris

Jooske Baris

Directeur

Jooske is stadsgeograaf en participatie adviseur. Ze brengt graag partijen samen om hun krachten te bundelen voor het werken aan stedelijke opgaven. Ze houdt van scherpe vragen en nieuwe inzichten, omdat plannen daar beter van worden.

Haar drijfveer is het optimaliseren van steden en wijken, zodat mensen er goed kunnen samenleven, werken en wonen. Als directeur van Platform STAD is ze verantwoordelijk voor de programmavorming, partnerschappen, financiering en organisatie. Jooske woont in Den Haag.