Jooske Baris

Jooske Baris

Directeur

Jooske is stadsgeograaf en participatiedeskundige. Ze brengt graag partijen en mensen samen en houdt van scherpe vragen en nieuwe inzichten, omdat plannen daar beter van worden.

Haar drijfveer is het optimaliseren van steden en wijken, zodat mensen er goed kunnen samenleven, werken en wonen. Als directeur van Platform STAD is ze verantwoordelijk voor de programmavorming, partnerschappen, financiering en organisatie. Jooske woont in Den Haag.