Jooske Baris

Jooske Baris

Directeur

Jooske is als directeur van Platform STAD verantwoordelijk voor de programmavorming, partnerschappen, financiering en organisatie. Jooske is stadsgeograaf en woont in Den Haag.