Nu in de STAD: Mariahoeve

De meeste woningen in Mariahoeve hebben geen tuin. Gelukkig maken bewoners gebruik van het vele openbare groen dat er in de lente prachtig bij staat. Ondertussen wordt hard gewerkt om alle kwetsbare bewoners te helpen.

Overal hebben de coronamaatregelen grote gevolgen voor het samenleven en welzijn, de wijkeconomie, het wonen en het gebruik van de openbare ruimte. Maar het effect is in elke Haagse wijk anders. Bestaande karakteristieken van buurten worden uitvergroot. Of juist radicaal op zijn kop gezet. Het anders zo drukke centrum is bijvoorbeeld heel stil.
Nu iedereen veel meer thuis en in de eigen buurt blijft, geeft Platform STAD een update van de impact van de coronacrisis in verschillende Haagse wijken. Deze keer: Mariahoeve

sleutelfiguren mariahoeve

Platform STAD sprak met v.l.n.r. Daniella van der Velde (wijkagent Mariahoeve), Carlos Martinez van Andel (Voorzitter Wijkberaad Mariahoeve), Dokie Claessens (gemeente Den Haag, wijkmanager Mariahoeve), Marije Winter (woningcorporatie Haag Wonen) en Jesse Voerman (Jesse Architecture en Wijkberaad Mariahoeve).

Veel openbaar groen, maar weinig tuinen

In Mariahoeve is het eigenlijk nooit heel druk. Het is een gemengde woonwijk waar maar weinig uitgaansgelegenheden zijn. Dat is ook terug te zien in de effecten van de coronamaatregelen. Het werd nog rustiger. ‘De straten zijn bovendien schoner dan anders, met minder zwerfafval. Wel zijn de vuilcontainers voller. Maar het legen is in sommige buurten lastig doordat bewoners parkeren op de hoeken voor de ondergrondse afvalcontainers’, zegt wijkmanager Dokie Claessens. Inmiddels is er weer meer verkeer en zijn er iets meer mensen op straat, observeert Carlos Martinez van Andel (Voorzitter Wijkberaad Mariahoeve). Vooral jongeren zoeken elkaar wat meer op. Voor Welzijn en de jeugdagent leggen online contact en spreken ze aan bij de hangplekken in bijvoorbeeld het Haagse Bos.

‘Mariahoeve is een van de groenste wijken van Nederland’ zegt Jesse Voerman (Jesse Architecture en Wijkberaad Mariahoeve). Er is veel openbaar toegankelijk groen. Tussen de (portiek)flats in bloeien de bloesembomen en staan de ooievaars in het gras. Huizen met tuinen zijn er maar weinig. Daarom gaan mensen naar het park om hun gehorige woningen even te ontvluchten. Of ze zitten in groepjes met muziek en iets te drinken tussen de flats. De volwassenen keurig op afstand, maar de kinderen rennen er wel tussendoor. Anderen gaan juist op een rustig moment naar de speeltuin. ‘De meeste mensen snappen wel dat je voorzichtig moet zijn, omdat we anders misschien wel helemaal niet meer naar buiten kunnen,’ zegt wijkagent Daniella van der Velde. Afstand houden knelt vooral met sporten. Want dan is 1,5m eigenlijk te weinig.

spelen in het openbaar groen vanmariahoeve

Lichtpuntjes van Mariahoeve

De woningen in Mariahoeve zijn gebouwd in de wederopbouwperiode. Grofweg een derde is koop, een derde particuliere huur en een derde sociale huur. Toen mochten er naast Paleis Huis ten Bosch alleen ambtenaren wonen, weet Voerman. ‘Nu is het een gemêleerde wijk, met veel verschillende nationaliteiten en leeftijden. Waaronder behoorlijk veel kwetsbare bewoners, waaronder ouderen en werkende armen,’ zegt Claessens.

De vraag naar maaltijden en spullen van het vrijwilligersinitiatief Lichtpuntjes van Mariahoeve is enorm gestegen nu de kwetsbare bewoners het moeilijk hebben. De vrijwilligers organiseren activiteiten voor huishoudens die moeite hebben om rond te komen. Ook koken zij nu twee keer per weekmaaltijden die worden rondgebracht en verdelen speelgoed en kleding. Mariahoeve staat bekend om de vele vrijwillige initiatieven. Mensen helpen elkaar graag.

Niet iedereen die hulp nodig heeft wordt bereikt

Het wijkberaad maakt zich echter zorgen dat niet iedereen die hulp nodig heeft, bereikt wordt. Mensen weten niet waar ze terecht kunnen, of ze willen niet om hulp vragen, zegt Martinez van Andel. Het wijkberaad maakt daarom een speciale editie van het wijkmagazine. De hulpinitiatieven komen aan bod en in verschillende talen worden de steunmaatregelen van de overheid voor bijvoorbeeld zzp’ers uitgelegd. Voor deze gelegenheid wordt samengewerkt met de bewoners van Marlot en er is steun van Fonds 1818 en de supermarkt, nadat veel kleine winkels hun advertenties hadden teruggetrokken. Ook maakte het wijkberaad een hartverwarmende film met bekende wijkgenoten en politici om iedereen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.

mariahoeve nieuwbouw

Blijf samenwerken

De wijkagenten en woningcorporatie Haag Wonen helpen ook kwetsbare mensen te bereiken. Het spreekuur van de wijkagent in het wijkcentrum is nu niet open, maar Van der Velde probeert online contact te krijgen met ouderen. Want als er een ruzie bij de buren wordt gemeld, kan ze de ouderen ook meteen vragen hoe het met hen gaat. ‘Haag Wonen belt alle huurders van 60 jaar en ouder, operatie Haags Bakkie noemen we dat,’ zegt Marije Winter (Haag Wonen). ‘Ook letten wij op bewoners die in de financiële problemen komen. Wij hebben een speciaal team dat persoonlijk contact opneemt met huurders om financiële problemen te voorkomen. Dat is maatwerk. Ook roepen we huurders op contact met ons op te nemen als ze in de problemen komen. En we verwijzen mensen door naar instanties die kunnen helpen.’

‘De onderlinge samenwerking tussen instanties en de gemeente is flink versterkt. Basisscholen hebben onderling veel meer contact. Er wordt gebruikgemaakt van elkaars middelen. Mensen stappen nu over oud zeer uit het verleden heen,’ signaleert Martinez van Andel. Samen met Claessens hoopt hij dat iedereen blijft samenwerken en naar elkaar omkijken, ook na de crisis.

op balkon tijdens coronacrisis in Mariahoeve

Woningen isoleren

Corporatie Haag Wonen krijgt iets meer meldingen van geluidsoverlast. Vooral met kinderen ervaar je elkaars aanwezigheid meer dan anders. ‘Zeker nu iedereen zoveel thuis is, is een fijne woning belangrijk’, benadrukt Winter. ‘Op dit moment bouwt Haag Wonen 36 sociale huurwoningen in Mariahoeve: Boekweitkamp. Het project is gasloos, toekomstige bewoners gaan elektrisch koken en het huis wordt verwarmd met een warmtepomp. Mariahoeve is een van de eerste wijken die van het gas af gaan.’ De plannen moeten passen binnen het stedelijk energieplan. Ook voor de bestaande woningen bekijkt men daarom hoe overgeschakeld kan worden op duurzame energie. De gemeente heeft hierover regelmatig contact met bewoners. Volgens Voerman is isoleren de beste oplossing. Daarbij zou hij ook graag zien dat de geluidsoverlast tussen de woningen wordt aangepakt.

Participatie tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis werd er door de bewoners zelfs nagedacht over de toekomst: Mariahoeve Knapt Op. Pleinen, fietspaden, stoepen en groenzones zijn aan een opknapbeurt toe. Bewoners konden tussen 27 maart en 15 april 2020 stemmen op projecten en deden dat ook in grote getale. Hierdoor werd duidelijk welke plekken bewoners belangrijk vinden. De bewonerscommissie koos ook een aantal projecten, waaronder het gebied rond het winkelcentrum om de wijkeconomie te stimuleren.

park in Mariahoeve

Foto’s Mariahoeve: Christian van der Kooy – 18-22 april 2020

Portretfoto’s Wijkberaad Mariahoeve: Martijn Beekman