Toekomstverkenning Mobiliteit: niet minder, maar anders

Hoe ziet jouw ideale stad eruit?

Veel Hagenaars willen graag meer groen of speelplekken in de stad. Maar nu de stad hard groeit, is ruimte schaars. Ook auto’s nemen veel ruimte in beslag. Slim omgaan met de beschikbare ruimte is de uitdaging. Het Schenkviaduct, de Zevensprong en de Gedempte Gracht zijn drie bekende verkeersknelpunten in Den Haag waar het verkeer vaak vast staat. Zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid staan onder druk.

Toekomstverkenning

Ontwerpers Léon Emmen (SMARTLAND landschapsarchitectuur), Cor Simon (BoschSlabbers Landschapsarchitecten), Wendy van Kessel (Urhahn Stedenbouw & Strategie) en Melvin Kaersenhout (studioMAEK) maakten toekomstverkenningen voor Het Schenkviaduct, de Zevensprong en de Gedempte Gracht. Ze laten zien dat de leefkwaliteit sterk verbetert, als we kiezen voor andere vormen van mobiliteit.

Toekomstverkenning: Gedempte Gracht

Nu: drukke parkeerroute en barrière.

            beeldbewerking: Wendy van Kessel (Urhahn Stedenbouw & Strategie)

Straks: aantrekkelijk wonen en winkelen?

1. Van parkeren naar verblijven: De parkeerplaats achter de Bijenkorf en de parkeergarage Markthof worden opgeheven. De garage aan de Amsterdamse Veerkade heeft daarvoor voldoende capaciteit. Dit stopt de aanzuigende werking van auto’s en  maakt ruimte vrij voor andere vormen van mobiliteit

2. Faciliteren van de fiets: De parkeergarage Markthof wordt getransformeerd tot een fietsparkeergarage. Door een fietspad in twee richtingen te introduceren naar het Centraal Station en het Stadhuis kan het doorgaande snelle fietsverkeer uit de Grote Marktstraat.

3. Toegankelijk groen: Op het dak van de Bijenkorf komt een groen stadspark. Ook de Bezemstraat wordt vergroend. Dit groen sluit aan op de tuin rondom de Nieuwe Kerk, die beter toegankelijk wordt gemaakt voor buurtbewoners en bezoekers.

4. Wonen en werken in plaats van laden en lossen: De parkeerplaats achter de Bijenkorf kan plaats maken voor een interessante nieuwbouwlocatie met woningen voor starters en studenten. Op de begane grond is ruimte voor winkels en werkruimtes.

5. Water voor kwaliteit en klimaat: Door het water terug te brengen in de gracht ontstaat meer ruimte voor wateropvang. Water vermindert ook de hittestress in de binnenstad. Door de gracht worden de oude grachten structuren van Den Haag weer zichtbaar.

6. Ruimte voor de voetganger: Door de Gedempte gracht autoluw te maken ontstaat er op straat ruimte voor meer verblijfskwaliteit. Het voetgangersgebied wordt vergroot met extra brede stoepen.

Toekomstverkenning: Zevensprong

Nu: een vastlopend verkeersplein

            beeldbewerking: Léon Emmen (SMARTLAND Landschapsarchitectuur)

Straks: een groen-blauwe ovonde?

1. Snel openbaar vervoer: Er zijn plannen om de tram over de Loosduinsekade onder de grond te brengen (Schaalsprong OV). Hierdoor wordt de OV-verbinding tussen Centraal Station en Hagaziekenhuis sneller. Dit creëert enorme kansen voor de ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid van de Zevensprong.

2. Een doorstromende ovonde: Een ovonde (ovale rotonde) laat het verkeer straks op rustig tempo doorstromen. De totale verkeerscapaciteit blijft hierdoor gelijk. De opstelstroken worden overbodig, de doorstroming verbetert en de weg kan worden versmald naar één rijbaan.

3. Waterberging voorkomt overstromingen: De nieuwe waterpartij aan de Loosduinsekade maakt de stad klimaatbestendiger en voorkomt overstromingen. De waterpartij functioneert als tijdelijke opslag voor regenwater en zorgt voor afvoer van water naar gebieden buiten de stad.

4. Van stenen vlakte naar groene entree: Minder ruimte voor auto levert meer ruimte op voor groen en water. De toegang naar de OV-halte vormt een schuin aflopend vlak. Zo is er nog meer ruimte voor groen in plaats van steen. Er ontstaat een uitnodigende entree voor de tram.

5. Water en groen als urban airco: Water en groen worden ingezet als urban airco om hittestress te voorkomen. Door verdamping hebben  groen en water een verkoelend effect. Het energiegebruik van woningen en kantoren vermindert door slim gebruik van de koele zeewind.

6. Gezonde stadsmens: Een aantal zijassen van de ovonde verandert in een autoluwe speelstraat. De openbare ruimte daagt uit tot lopen, fietsen, spelen en sporten. De verbeterde stadsecologie zorgt bovendien voor meer biodiversiteit en betere luchtkwaliteit.

Toekomstverkenning: Schenkviaduct

Nu: een overbodig viaduct?

           beeldbewerking: Melvin Kaersenhout (studioMAEK)

Straks: een verbindende (fiets)boulevard?

1. Ongelijkvloers fietsknooppunt: Een snelle vierbaans fietsroute over het viaduct verbindt Mariahoeve, Station Hollands Spoor en het Zuiderpark. Het Schenkviaduct wordt een ongelijkvloers fietsknooppunt, dat aansluit op de sterfietsroute van Ypenburg via de Binckhorst naar Scheveningen.

2. Slagader voor de stedelijke economie: De verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de luchtkwaliteit rondom het Schenkviaduct verbeteren sterk. Wonen, werken en verblijven worden aantrekkelijker. De fietsroute wordt een slagader van de stedelijke economie.

3. Wonen boven sporen: Tussen het Schenkviaduct en het Centraal Station komt een nieuw woon- en werkgebied. Er is ruimte voor bouwen in hoge dichtheid met acht bouwlagen en hoogte accenten. Deze wijk verbindt Bezuidenhout en de Rivierenbuurt.

4. Verbindend stadspark: In de driehoek tussen de stations heeft Den Haag weinig groen. Er komt een nieuw stadspark, toegankelijk voor zowel bewoners als werknemers uit omliggende kantoren. het park stimuleert bewegen, ontspannen en ontmoeten.

5. Parkeren onder het viaduct: De onaantrekkelijke ruimte onder het Schenkviaduct wordt gebruikt voor extra parkeerplaatsen met een automatisch parkeersysteem.

6. Ecologische verbindingszone: Groen op en naast het viaduct wordt onderdeel van de ecologische verbindingszone langs de Schenkstrook. Groene gevels vangen het fijnstof af. Zo ontstaat ruimte voor beplanting en wordt dit deel van de stad meer klimaatbestendig.

Mobiliteit: kiezen of verliezen?

Nadenken over leefbaarheid en bereikbaarheid is niet nieuw. Al eerder heeft Den Haag belangrijke stappen gezet om de leefbaarheid te verbeteren door ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Lees verder>