Meppelpark – Verlevendigen, Verscheidenheid en Verbinden

Verdichten, Vergroenen, Verduurzamen is een veelgebruikt mantra in stedelijke ontwikkeling vandaag de dag. Maar om de ambities van deze veelgehoorde 3 V’s in Zuidwest waar te maken zijn Verlevendigen, Verscheidenheid en Verbinden nodig. Dat stelt het team Meppelpark bestaande uit Geoffrey Eberle (BOLD Collective), Gerben Helleman (Stadslente), Greetje van den Nouweland (Group A) en Jasper Spigt (architecten Van Mourik).

Het team wil de kracht van het ruimtelijke raamwerk van Zuidwest behouden en verder versterken. Door meer dwarsverbindingen te maken tussen de buurten en door het bestaande groen beter te benutten.

Het straatprofiel van de Meppelweg wordt gewijzigd zodat er meer ruimte ontstaat voor gebruik en beleving van het bestaande groen. De weg is dan niet alleen een verkeersader, maar ook een bestemming; Meppelpark.

Een opdeling in zones met elk een specifiek karakter,  zorgt ervoor dat er meer differentiatie ontstaat.

Wonen aan het park (Urban Park District)

In zone 1 ligt de nadruk op het creëren van een stedelijke rand aan het Zuiderpark en het verdichten met torens.

Creatieve Zone

In zone 2, de creatieve zone, wordt vooral ingezet op het benutten van de bestaande gebouwen en het toevoegen van levendigheid.

Woon-werk zone (Work & Housing District)

De bedrijvigheid in zone 3 en 4 blijft vooralsnog behouden. De lage dichtheid woningbouw in zone 3 kan gefaseerd vervangen worden door stevigere woon/werk complexen met aantrekkelijke plinten en groene daken.

Het versterken en verbijzonderen van de huidige kwaliteiten en het verbeteren van de verbindingen maken Zuidwest aantrekkelijk om te blijven of om naartoe te trekken.

Het plan Meppelpark in Den Haag is gemaakt tijdens het STADatelier Stedelijke verbindingen Zuidwest

Het STADatelier en het STADgesprek Ontwerpen aan verbinding wordt ondersteund door: