Loper Oude Centrum wint HOP 2020!

De Loper Oude Centrum is door de vakjury unaniem uitgeroepen tot winnaar van de HOP 2020. Annemieke Fontein (juryvoorzitter en Hoofd Landschapsarchitectuur gemeente Rotterdam): ‘de route verbindt met een geraffineerd ontwerp verschillende buurten met elkaar’.

De HOP 2020 Publieksprijs is gewonnen door Buitenplaats Ockenburgh. Ruim 1500 Hagenaars brachten hun stem uit. Hilbert Bredemeijer (wethouder Buitenruimte gemeente Den Haag) prees de inzet van vrijwilligers in de tuin van de buitenplaats.

Platform STAD onderstreept met de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) het belang van een goed functionerende openbare ruimte in een verdichtende stad.

Hierom koos de jury voor de Loper Oude Centrum:

Bevindingen van de jury

De route van de Loper Oude Centrum verbindt met een geraffineerd ontwerp verschillende buurten. De onveilige Stationsweg en Wagenstraat veranderden in een prettige route voor voetgangers en fietsers met de nodige verblijfsplekken. ‘Geen makkelijke keuze, want de kwaliteit van de inzendingen was stuk voor stuk hoog. Maar de projecten waren qua typologie ook heel verschillend. Het ging zowel om de herinrichting van parken, routes, tuinen en pleinen als om straatmeubilair. Veel ontwerpen zijn gemaakt door het Ingenieursbureau Den Haag, maar er zijn ook interessante bottom-up initiatieven en plannen van corporaties en eigenaren.’

Plekken moeten je raken

De jury koos uit alle inzendingen vijf nominaties op basis van drie criteria: gebruik, toekomstwaarde en vormgeving. Deze projecten zijn bezocht. ‘De sfeer en de “sense of place” moest gevat worden.’ Door de verschillen in achtergrond van de juryleden zijn de projecten ook vanuit verschillende invalshoeken en op uiteenlopende aspecten bekeken. ‘Plekken moeten bovendien raken, en vaak zijn dat dan plekken die iets schoons en moois hebben. Het moet meer zijn dan de optelsom van criteria.’

Vooral het vergelijken van de verschillende schaalniveaus was lastig. Juist ook alle kleine ingrepen bij elkaar, zoals het gevelgroen van De Groene Mol en de zorgvuldig aangelegde klinkerbestrating zorgen ervoor dat de beleving van de stad aangenaam is. De DebatMobiel en de strandstoelen in het Huijgenspark zorgen ervoor dat plekken op een hele nieuwe manier beleefd worden.’

Aanbevelingen en kansen

Ondanks alle lovende woorden blijft er ook iets te wensen over. De stad is immers nooit af. De jury ziet voor Den Haag de nodige kansen voor verbetering:

  1. Participatie op de voorgrond

‘Bij de HOP inzendingen viel ons op dat het gebruik van de openbare ruimte een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is. Om te achterhalen wat mensen voor die specifieke plek belangrijk vinden, zijn zonder uitzondering bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken. Via intensieve participatietrajecten, bewoners die zelf ontwerpen mochten maken of deelnamen aan het ontwerpteam. Soms namen bewoners zelfs het initiatief en kregen de ruimte voor de uitvoering. Hierdoor zien we dat de openbare ruimte ook daadwerkelijk goed gebruikt wordt. Deze aanpak verdient voortzetting.’

  1. Auto’s nog erg vanzelfsprekend aanwezig

‘Veel inzendingen hebben een groene uitstraling en er is in Den Haag de laatste jaren het nodige groen toegevoegd. Maar de aanwezigheid van een grote hoeveelheid parkeerplaatsen, maakt dat veel plekken toch stenig overkomen. Auto’s zijn nog erg vanzelfsprekend aanwezig in het stadsbeeld, terwijl een aantal projecten echt beter zouden zijn als er minder parkeerplaatsen waren. Ook de oversteekbaarheid van autowegen is op veel plaatsen voor verbetering vatbaar.’

  1. Zwakke gedeelde identiteit

‘In Den Haag is het gevoel van een gezamenlijke stedelijke lotsbestemming en identiteit vrij zwak. Dat komt vooral door de gefragmenteerde ruimtelijke opbouw van de stad. In veel buurten is er namelijk wel een sterk dorpsgevoel. Stedelijke wijkoverstijgende plekken zoals De Verademing en de Loper Oude Centrum zouden er meer mogen zijn. Dit zijn echt projecten met een sterke eigen identiteit die uitnodigend zijn voor mensen uit verschillende buurten en bevolkingsgroepen.’

Alle inzendingen en de bevindingen van de jury zijn gebundeld in het STADmagazine “Buiten zijn in Den Haag”. Deze 3e versie van het STADmagazine staat helemaal in het teken van de Haagse openbare ruimte. Belangstelling? Stuur een mail met naam en adres naar info@platformstad.nl

De uitreiking van de HOP 2020 vond plaats op 3 september in Theater aan het Spui. Het volledige programma is hier terug te zien: