Buurttuin de Groene Zon

Van verwaarloosd stukje grond naar tuintje voor buurtbewoners

Buurttuin de Groene Zon

De inzender:

Buurttuin de Groene Zon is ontstaan na overleg met Groenbeheer stadsdeel Segbroek als buurtinitiatief met inspiratie van andere tuinen in Den Haag en Nantes. Het verwaarloosde stukje grond is veranderd in een bloeiende en boeiende permacultuurtuin. De tuin is een ontdektuin geworden voor groot maar vooral ook de kleinsten die er veilig kunnen scharrelen, ontdekken en ook proeven (vooral tomaatjes van allerlei kleur).

De Groene Zon organiseert plantjes- en stekjes-workshops. De buurttuin draagt bij aan de sfeer op het plein, en wordt door een van de ondernemers ook gebruikt als gespreksruimte voor zingeving. Door de aanwezigheid op het plein wordt voor een deel bijgedragen aan de sociale veiligheid en het schoonhouden.

“Zoiets heb ik in geen jaren hier gezien.” (buurtbewoner, die er al 30 jaar woont)

De jury: De Groene Zon is een inspirerend project en vervult een voorbeeldfunctie voor het gebruik van de openbare ruimte. Het belang van groen (biodiversiteit), eetbare planten en ook educatieve aspecten komen duidelijk naar voren.

Locatie: Copernicuslaan / Fahrenheitstraat, Den Haag

Betrokken personen en organisaties: Buurttuin de Groene Zon stuurgroep Gwenael H., Lianne Z., Eline van D., en Gertjan Wiersma.

Indien nodig wordt er samengewerkt met groenbeheer Segbroek, ad hoc met ondernemers rond het plein