Iris Thewessen

Iris Thewessen

juryvoorzitter

“Goed ontworpen openbare ruimte zorgt voor interactie en ontmoeting tussen verschillende bewoners van de stad en geeft ruimte aan spontaan gebruik en goede verblijfskwaliteit voor zowel mens als natuur.”

Iris werkt sinds 2016 voor het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs en is tevens plaatsvervangend hoofd van het Atelier Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs. Zij bewaakt in deze functie de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit bij transformaties van rijksgebouwen maar ook bij grootschalige binnenstedelijke transformatie- en nieuwbouwprojecten zoals actueel de herontwikkeling van het Marineterrein in Amsterdam. Eerder was zij binnen het Atelier Rijksbouwmeester betrokken bij de ontwikkeling van het Wijnhavenkwartier in Den Haag en als architect/stedenbouwkundige bij Jo Coenen bij de herontwikkeling van de ministeries Justitie en Binnenlandse Zaken.

Binnen het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs  bedenkt Iris ook oplossingen voor verschillende maatschappelijk en ruimtelijk urgente problemen. Zij initieerde bijvoorbeeld het project “Skills in de Stad” in Maastricht en Leeuwarden, waarin jongeren in leegstaand publiek vastgoed worden gehuisvest en begeleid.

Iris is sinds 2016 tevens stedenbouwkundig lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit van de Gemeente Delft en ook supervisor van het gebied Nieuw Delft samen met Jaap van den Bout. Ook is Iris al meerdere keren jurylid en juryvoorzitter geweest. Ze was onder andere jurylid voor de RAP 2019 en 2021 en juryvoorzitter voor de nieuwbouw ECHO TU Delft 2017-2018 en de renovatie Technische Natuurwetenschappen TNW Mekelpark TU Delft 2015. 

Iris fietst elke week door Den Haag naar haar werk. Zij studeerde Architectuur en Landschap aan de TU Delft.