David ter Avest

David ter Avest

jurylid

“Het gaat erom hoe de openbare ruimte door mensen wordt geleefd, ervaren en betekenis krijgt.”

David ter Avest onderzoekt als stadsgeograaf zowel het sociaal als ook het ruimtelijk domein en de wisselwerking tussen beiden. Ontmoetingsplekken vormen een rode draad in zijn werk, zowel binnen onderzoeksprojecten als in het klaslokaal.

David is als docentonderzoeker verbonden aan Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland. In het najaar 2024 start hij zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. 

Aan Hogeschool Rotterdam is David docent Ruimtelijke ontwikkeling en doet hij onderzoek naar de sociaal-fysieke infrastructuur en de gebiedsontwikkeling van het Merwe-Vierhavens-gebied in Rotterdam. In dit gebied verbindt hij onderwijs, onderzoek en de praktijk, met een focus op sociale opgaven. Bij Inholland doet David vanuit de opleiding Social work onderzoek in Schiedam naar de rol van de leefomgeving op de ontwikkeling van jongeren. Hiernaast is David redacteur van het vaktijdschrift Rooilijn en samen met Gerben Helleman verantwoordelijk voor de themareeks naar semi-publieke ruimten.

David startte zijn werkende leven in Den Haag. Vanuit een ministerie, kennisinstituut en adviesbureau heeft hij de stad, haar inwoners en het politiek-bestuurlijke karakter leren kennen. Privé en ook vanuit zijn onderwijstaken is hij met regelmaat in Den Haag te vinden.

David studeerde stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam.