Platform STAD nodigt ontwerpers, opdrachtgevers en bewoners uit om hun favoriete openbare ruimte in te zenden.

Elk type verandering in de openbare ruimte van de afgelopen vier jaar maakt kans op de HOP – of het nu een kleine ingreep of een groot ontwerp is, een plein, straat, park, kade of meubilair.

Inzendingsvoorwaarden

 • Het project omvat de (her)inrichting van een (semi-)openbare ruimte;
 • Het project bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van Den Haag;
 • Het project is tenminste overdag voor iedereen vrij toegankelijk;
 • Het project is na 01 januari 2016 (gedeeltelijk) gerealiseerd;

Daarnaast geldt:

 • Het inzendformulier is correct en zo volledig mogelijk ingevuld;
 • De inzender stuurt daarnaast minimaal 2 foto’s van de nieuwe situatie (na realisatie van het project) naar HOP@platformstad.nl.
 • Opdrachtgevers en ontwerpers die hun eigen project inzenden sturen daarnaast:
          – minimaal 2 foto’s van de oude situatie;               
       
     – minimaal 2 stedenbouwkundige plannen of tekeningen.

 

Zend hier je project in