STAD atelier: Verlevendigen Goeverneurlaan Laak

Laak Centraal heeft veel kwaliteiten. Het stedenbouwkundig plan van Berlage biedt zowel groene parkjes als de stedelijke Goeverneurlaan en prachtige architectuur in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Maar de leefbaarheid in de wijk dreigt in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Een van de oorzaken is de splitsing van woningen voor kamerverhuur. Daardoor trekt de wijk veel arbeidsmigranten, die er veelal niet lang blijven wonen. Dit is nu goed zichtbaar in de sleetse uitstraling van de centrale as in de wijk, de Goeverneurlaan.

Platform STAD organiseert een atelier waarin diverse experts van binnen en buiten de wijk een dag lang samen bekijken hoe de Goeverneurlaan weer het bruisende hart van Laak Centraal kan worden. Juist nu de Binckhorst en Laakhaven belangrijke ontwikkelgebieden voor de stad zijn, kunnen verbindingen worden gelegd waar ook Laak Centraal van kan profiteren. Zou Laak ook een prettige wijk kunnen zijn voor studenten of juist andere groepen? En wat voor functies en inrichting horen daar dan bij? Platform STAD verkent integraal – economisch, sociaal, fysiek –  mogelijke denk- en oplossingsrichtingen voor een aantrekkelijkere Goeverneurlaan.

Voor het STADatelier worden experts op naam uitgenodigd. De resultaten maakt Platform STAD openbaar.
Denk je vanuit jouw expertise een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het STADatelier neem dan contact op via info@platformstad.nl

Foto: wonenindenhaag.nl