STADconsult: Kindvriendelijke openbare ruimte in het CID

De komende twintig jaar wordt van het CID (Central Innovation District) het nieuwe economische en hoogstedelijke stadshart van Den Haag gemaakt. Maar hoe gaat dit een aantrekkelijk woon- en werkgebied voor (jonge) gezinnen en jonge professionals worden?

De (ontwerp) Structuurvisie CID voor het gebied tussen de stations Den Haag Centraal, HS en Laan van NOI wordt nog verbeterd. Eén van de aandachtspunten is de openbare ruimte. Een onderwerp dat nauwelijks terugkomt in de ontwikkeling van het CID is kindvriendelijke openbare ruimte. Toch wonen er in dit stedelijke gebied nu en in de toekomst ook veel kinderen. Als het CID aantrekkelijk moet zijn voor gezinnen, moet er meer aandacht worden besteed aan een kindvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

Op 12 mei gaat Platform STAD in gesprek met experts over hoe de openbare ruimte in het hoog stedelijk gebied kindvriendelijk kan worden ingericht.

Voor het STADconsult worden experts op naam uitgenodigd. Deelnemers: Frank Hulleman (Nijha), Minka Haverkorn (BUITENOM), Frank Vonk (AM), Albert Koolma (gemeente Den Haag), Eline van Staalduinen (gemeente Den Haag), Marlies Bouman (Jantje Beton) en Wouter Tooren (De Omgevingspsycholoog)

Denk je vanuit jouw expertise een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het STADconsult neem dan contact op via amber.stribos@platformstad.nl

De resultaten maakt Platform STAD openbaar.

Foto: La Citta Vita