STAD gesprek: STAD in boek met Arna Mačkić – voor Den Haag geschreven?!

Van woorden naar daden! Maar hoe? Arna Mačkić (Architect Studio L A) kiest een boek dat haar inspireert in haar werk. Ze bespreekt het boek Grand Hotel Europa door Ilja Leonard Pfeijffer en vertelt hoe zij deze ideeën gebruikt in haar ontwerpen.

In gesprek met het publiek maken we vervolgens een Haagse vertaling.

Arna Mačkić portret

Arna Mačkić is architect. Samen met Lorien Beijaert richtte ze Studio L A op. In ontwerp zoeken zij oplossingen voor diverse maatschappelijke vraagstukken, zoals de toegankelijkheid van gebouwen en de publieke ruimte, de huisvesting van vluchtelingen, de impact van oorlog op mensen en hun leefomgeving, de omgang met en herdenking van pijnlijke episodes uit de geschiedenis en de verwoestende impact van gentrificatie. Studio L A’s werk is gericht op het vormen van een meer gelijkwaardige samenleving waarbij ontmoeting en dialoog tussen mensen centraal staat.
In 2017 won Arna Mačkić de Jonge Maaskantprijs en in 2022 werd zij genomineerd voor de Prix de Rome met een voorstel om het gebouw waar het Joegoslaviëtribunaal plaatsvond om te vormen tot een Public centre for Architectural Disaster and Collective Healing.

Voor het verslag, klik hier >.

STAD in boek

In 2023 organiseert Platform STAD een reeks gesprekken waarin sprekers met uitgesproken ideeën over stedelijke ontwikkeling een boek delen dat hen heeft geïnspireerd. Hoe beïnvloed dat boek hen in de eigen praktijk?

5 juni 2023
Zef Hemel (Planoloog Hoogleraar Bonnema-leerstoel aan de TU Delft en de Universiteit van Groningen)

20 september 2023
Bianca Seekles
(Directeur ERA Contour)

Foto: Marijn Smulders

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.