Film: STAD in Beeld

Platform STAD start een nieuwe serie STAD in Beeld videogesprekken. In januari lanceren we de eerste aflevering:

Sint-Jansklooster: collectief wonen

Het Sint-Jansklooster aan de Treublaan wordt door KOW architecten voor projectontwikkelaar Geste getransformeerd naar een woon/zorgconcept. Geste heeft daar een woongebouw voor ogen waar meerdere doelgroepen – senioren en jongeren –  samenwonen.

Volgens Sebastiaan Jansen van KOW is een deel van het project toegespitst op ouderen die langer thuis kunnen blijven wonen door de sociale cohesie die ontstaat binnen het gebouw. Gangen met pleintjes, een ruime woonkamer en de verschillende leeftijden onder de bewoners versterken dit. Het voormalig Sint-Jansklooster zal gesloopt worden. Er komt een nieuw gebouw dat binnen het ensemble met de aangrenzende Scholengemeenschap een respectvolle plaats inneemt. Het geheel ontsluit de oude kloostertuinen waar bewoners straks in alle rust van flora en fauna kunnen genieten. Vanaf de Treublaan kan ook de buurt de kloostertuin zien.

Wat is het belang van collectief wonen voor de stad?

Er is op dit moment een tekort aan seniorenwoningen. De verzorgingshuizen zijn dicht en mensen moeten langer thuis wonen met ondersteuning van thuiszorg. Prima voor een grote groep ouderen, maar veel ouderen worden eenzaam. Zij komen steeds minder de deur uit. Ook sommige ‘actieve ouderen’ willen graag samen met anderen wonen. En als het nodig is voor elkaar zorgen. De gemeente Den Haag en het Centrum voor Groepswonen stimuleren het vormen van nieuwe wooncollectieven. Concepten als de knarrenhoven kunnen op veel sympathie rekenen. Ook voor woongemeenschappen met meer generaties is veel belangstelling. Sabine Megens de Meza van On(t)roerend Goed is deskundige op het gebied van het vormen en bij elkaar houden van communities. In Den Haag werkt zij in het Coornhertcomplex aan een vorm van zelfstandig wonen voor ouderen met collectieve voorzieningen.

Hoe maak je een gebouw geschikt voor het samenleven van verschillende groepen bewoners? Ontstaat het contact ‘vanzelf’ of wordt het actief bevordert door de organisatie van gezamenlijke activiteiten ? Op welke manier kunnen jonge en oudere bewoners elkaar aanvullen? Jong en oud hebben verschillende dagritmes en interesses.

Welke rol spelen architectuur en stedenbouw hierbij? Wanneer is een woonomgeving geschikt voor collectief wonen? Welke invloed heeft de omgeving? In dit project de ligging achter winkelcentrum Savorin Lohmanplein en naast een middelbare school?

STAD in Beeld 05 Sint-Jansklooster: collectief wonen
Architect: KOW – Sebastiaan Jansen
Expert: Sabine Megens de Meza, On(t)roerend Goed