STAD in Beeld: STAD in Beeld: Sint-Jansklooster

Interview met Sebastiaan Jansen (KOW) en Sabine Megens de Meza (On(t)roerend goed) over collectief wonen. Het Sint-Jansklooster wordt getransformeerd naar een woon-zorgconcept waar verschillende doelgroepen huurders – senioren en jongeren –  samenwonen.

STAD in Beeld #05: Verdiepend gesprek over de nieuwe woningen die op de locatie van het huidige Stint-Jansklooster aan de Treublaan in Den Haag gebouwd worden. Collectief wonen voor zowel ouderen die regelmatig zorg nodig hebben als jongeren is het uitgangspunt in het ontwerp van KOW in opdracht van projectontwikkelaar Geste. Wat is er voor nodig om collectieve ruimtes zoals een gemeenschappelijke tuin en woonkamer goed te laten functioneren? Sabine Megens de Meza die met haar innovatiebureau On(t)roerend Goed werkt aan plekken waar mensen iets voor elkaar willen betekenen, spreekt hierover met Sebastiaan Jansen (KOW).

Bekijk hier de video van het interview of lees het verslag >