STADgesprek: Op weg naar een nieuw Spuiplein

Het Spuiplein is domweg te klein om er alle wensen van de stad op kwijt te kunnen, meent ontwerper Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten). Daarvoor zijn scherpe keuzes nodig. De stad spreekt zich uit voor een groen plein waar ook ruimte is voor water en kleinschalige evenementen. Een aantrekkelijk plein om te verblijven trekt passende evenementen aan is het idee over het gebruik.

Welke keuzes hebben de ontwerpers gemaakt?

Tijdens dit derde STADgesprek over het Spuiplein bespreken we met ontwerper Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten) en experts  het voorlopig ontwerp. Welke scherpe keuzes zijn gemaakt in het ontwerpproces? Welke argumenten waren daarbij doorslaggevend?

Op weg naar een nieuw Spuiplein

Kan de stad zich vinden in het voorlopig ontwerp? Welke zaken willen we nog bijstellen aan het voorlopig ontwerp? Het voorlopig ontwerp moet ook nog vastgesteld worden door de politiek. Daaruit volgt een definitief ontwerp.

Meld je aan voor het STADgesprek Op weg naar een nieuw Spuiplein

Kom meepraten over het nieuwe Spuiplein en meld je voor het derde STADgesprek Op weg naar een nieuw Spuiplein.

Het STADgesprek is online te volgen. Tijdens de livestream is er ruimte voor jouw inbreng, die ter plekke besproken zal worden met de deskundigen.

Platform STAD is gevraagd om gedurende het ontwerptraject voor het nieuwe Spuiplein drie STADgesprekken te organiseren.
In het eerste STADgesprek (24 november 2020) herijkten we de wensen en ideeën die eerder zijn opgehaald in de stad. Bekijk hier het verslag >
In het tweede STADgesprek (26 januari 2021)  zoomden we in op verschillende scenario’s voor het schetsontwerp. Bekijk hier het verslag >
In het derde STADgesprek (13 april 2021) bespreken we de keuzes die gemaakt zijn voor het voorlopig ontwerp.

Aanmelden