STADmakers: Inspiratiesessie: Samen werken aan een veerkrachtig Den Haag

Noorderbeekdwarsstraat als voorbeeld voor weerbaarheid en veerkracht

In de Noorderbeekdwarsstraat gingen bewoners, de politie, een school en de gemeente aan de slag met veerkracht. Op 27 juni vertellen we over de eerste resultaten van dit experiment en bespreken we samen de uitkomsten aan de hand van een aantal vragen. Wat gaat er goed? Wat kan er juist beter? Hoe werken we effectiever samen? En kunnen we dit experiment zien als voorbeeld voor andere projecten in Den Haag?

De bijeenkomst start met een korte introductie en een presentatie van de eerste resultaten. Daarna delen inwoners hun ervaringen van het afgelopen halfjaar: wat hebben ze gemerkt van het experiment, wat voor positieve veranderingen merkten ze in hun straat en waar liepen ze tegenaan? Verschillende bewoners van de Noorderbeekdwarsstraat, Huib de Jong van politie Segbroek, Priscilla Vis van basisschool de Bonte Vlinder, de Chief Resilience Officer en Jesse van Velzen van het Resilience programma gemeente Den Haag delen ervaringen vanuit hun eigen perspectief. Vervolgens stellen de sprekers vragen aan de deelnemers en worden deze samen besproken. We gaan ook in op de vraag: Is de werkwijze in de Noorderbeekdwarsstraat een model voor de hele stad en hoe zorgen we samen voor een veerkrachtig en weerbaar Den Haag? We sluiten de avond af met een borrel.

Bekijk hier alvast het filmpje over het Resilience Streetlab aan de Noorderbeekdwarsstraat.

Veerkrachtige stad achter de duinen

Veerkracht is het zoveel mogelijk kunnen voorkomen van tegenslagen en, als het toch misgaat, deze tegenslagen overwinnen en er sterker uitkomen. Iedereen draagt hier op zijn eigen manier aan bij. Bewoners zorgen bijvoorbeeld voor een brandblusser in huis, of voor kaarsen als de stroom uitvalt. De gemeente moet zorgen dat de straat niet overstroomt bij hevige regenbuien.

Maar om de grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, stijgende energieprijzen, vereenzaming en digitale ontwikkelingen aan te gaan, moeten we ook goed samenwerken. Dan kunnen we straten en wijken beter inrichten op deze grote uitdagingen én op de wensen van de gebruikers: bewoners, politie, scholen, gemeente en vele andere partijen.

Meld je aan via het aanmeldformulier via deze link > en praat mee over hoe bewoners, initiatiefnemers en professionals elkaar beter kunnen vinden om samen te werken aan de toekomst van Den Haag!

 

De stadmakers inspiratiesessie wordt georganiseerd in samenhang met het Haagse Stadmakersfestival op 13 mei 2022.
Organisatie: Platform STAD en gemeente Den Haag.