STAD gesprek: Gedeelde Stad

Het aantal inwoners in Den Haag groeit. Volgens de prognoses met zo’n 60.000 mensen tot 2040. Dat is drie maal het aantal mensen dat nu in VINEX wijk Wateringse Veld woont. Den Haag buigt zich momenteel over de vraag waar gebouwd kan worden en voor wie. Kan deze woningbouwopgave ingezet worden als middel om een andere Haagse opgave, de tweedeling in de stad, te doorbreken?

“Is gentrification de oplossing, of moeten we bouwen voor de buurt?”

Nergens in Nederland is het verschil in leefkwaliteit tussen de verschillende wijken zo groot als in Den Haag. Er is nu een flink tekort aan woningen voor mensen met een middeninkomen. Is gentrification – waarbij nieuwe woningen mensen uit hogere inkomensgroepen van buiten de wijk moeten trekken, om voor verbetering van een buurt te zorgen – de oplossing? Of moeten we juist bouwen voor de buurt, zodat mensen in hun eigen wijk kunnen doorstromen naar een nieuwe woning?Een deel van de nieuwe woningen kan in het centrum gerealiseerd worden, door nieuwbouw, herbestemming of transformatie van bestaande gebouwen. Bouwen in de binnenstad is duurder dan bouwen in uitbreidingswijken en dat heeft gevolgen voor de prijzen van koop- en huurwoningen. Voor een ander deel zal de groei van de stad neerslaan in de woonwijken rond het centrum. Hoe houden we de kwaliteit van het stadsbeeld en de leefomgeving op peil, zodat Den Haag een aantrekkelijke woonstad blijft voor alle inkomensgroepen? Met onder meer Anne van Grinsven (Staedion), Judith van El (Haagwonen), Jonneke Thijssen (Haagse Bodem) en Vincent Smit (Haagse Hogeschool).