STADgesprek: Den Haag wordt circulair #1 – Hoe ziet een circulaire stad eruit?

Hoe ziet een circulaire stad er in 2030 en 2050 uit? Een stad die 50 procent minder grondstoffen verbruikt? En voldoet aan de ambities van de circulaire bouweconomie? ‘Iedereen wil een economie die met z’n tijd meegaat. Die kan blijven groeien zonder dat het ten koste gaat van het milieu en die zorgt voor nieuwe werkgelegenheid in de stad.’ Met deze woorden opent de nota Circulair Den Haag Transitie naar een duurzame economie uit 2018. In het coalitieakkoord 2022 betoogt men dat de circulaire economie een belangrijke positie krijgt in het economisch beleid. De gemeente wil concrete plannen voor grondstofstromen maken voor de bouw en huishoudelijk afval.

Circulaire ambities

Is Den Haag inmiddels voldoende op weg in de transitie naar een circulaire stad? Welke veranderingen zijn er nodig voor een circulaire (bouw)economie en gebiedsontwikkeling voor de stad? Hoe kunnen gebiedsontwikkelingen zoals op de Binckhorst, CID en in Zuidwest, bijdragen aan deze transitie. En welke rol is hierin weggelegd voor de uiteenlopende betrokken partijen?

Platform STAD volgt deze ontwikkeling de komende jaren en gaat in gesprek met experts en stakeholders op het gebied van de circulaire transitie. De knelpunten en kansen voor Den Haag worden in kaart gebracht om de ambities scherp te stellen.

Thema’s die in deze serie worden besproken zijn: Wat betekent circulaire gebiedsontwikkeling voor Den Haag? Hoe ver is de woningbouwimpuls in de Haagse Regio en circulair en conceptueel bouwen? Wat zijn de gevolgen van de stadsstromen: energie, water, afval en mobiliteit voor Den Haag? Wordt er voldoende ruimte voor de circulaire economie aangeboden op de Haagse bedrijventerreinen?

Op 5 oktober vindt een eerste STADgesprek plaats over Den Haag als circulaire stad. Met onder meer Ellen van Bueren van TU Delft Circular Built Environment CBE Hub, Daniel Bieckmann van Metabolic en met Firyal Hogervorst programmamanager Duurzaamheid gemeente Den Haag.

Foto afvalbrengstation Transvaal: Wessel van Geffen architecten en SuperUse Studio

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.