STADgesprek: Bewegen tussen ambitieuze en haalbare participatie in de stedelijke ontwikkeling

In een stad met 553.306 inwoners, negentig gesproken talen, 158 wijken en duizenden professionals leven veel ideeën, meningen en ervaringen over de stedelijke ontwikkeling. Hoe is die rijkdom optimaal en gelijkwaardig in te zetten?

Bewoners en ondernemers betrekken bij de stedelijke ontwikkeling is hoe dan ook cruciaal. Veranderingen in de stad hebben veel invloed op de mensen die er wonen en zich er doorheen bewegen. De ene ingreep heeft een grotere impact dan de andere en deze impact verschilt per bewoner of gebruiker. Organiseren van betrokkenheid vraagt om begrip hiervoor alsook voor de diversiteit aan relevante belangen. Én het vraagt om het voortdurend afwegen van realiteit versus ambitie: Wanneer is er sprake van voldoende participatie, wanneer is deze onder de maat? Ambitie is goed, maar niet iedereen kan in elke processtap in diens eigen taal meedoen.

Tijdens het STADgesprek werpen we een opbouwende blik op participatie in Den Haag en gaan we met dit vraagstuk aan de slag. De avond start met driemaal gluren bij de buren met Lot Mertens als “stadfluisteraar” bij de gemeente Rotterdam, Edward van Dongen van Era Contour en Thijs van Mierlo, directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Vervolgens bespreken we met voorbeelden op de drie schaalniveaus van de buurt, de wijk en de stad wanneer participatie geslaagd is. We duiken in de omgevingsvisie met Demet Voûte, projectleider omgevingsvisie gemeente Den Haag, in de huidige ontwikkeling van de Dreven/Gaarden/Zichten met Bas Verstijnen van Heijmans Vastgoed en in het buurtniveau met Elsbeth van Hijlckama Vlieg van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen bij de Vrienden van Den Haag. Wat mogen we daarbij realistisch gezien van elkaar verwachten zonder dat er té weinig ambitie wordt getoond? De uitkomsten vormen handreikingen richting alle partijen die participatie een impuls willen geven.

Lees hier het verslag van het STADgesprek.

Afbeelding: OpenStreetMap

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.