Kernwaarden Binckhorst

De Binckhorst wordt de komende jaren ingrijpend ontwikkeld. Hoe dat zodanig te doen dat het gebied zijn bestaande kwaliteiten vasthoudt en tegelijkertijd met de komst van nieuwe functies en bewoners maximaal wordt versterkt?

Binckse ondernemers, gebruikers en bewoners reageren met vijf kernwaarden in woord en beeld, beleidsaanbevelingen en een lijst karakteristieke panden en plekken. Zo leveren ze bouwstenen voor visievorming en de concrete ontwikkeling van de Binckhorst in de jaren 2017-2030.

1 Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied

toon ambachtelijkheid, geschiedenis en kwaliteiten v.h. gebied. En pas stedenbouw, architectuur en robuuste inrichting openbare ruimte toe die recht doen aan het gebied (dus geen VINEX).

2 Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad

geen vertrutting buitenruimte, geef ruimte aan het spontane en gewone, stimuleer sportieve kracht.

3 Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie

koester diversiteit bedrijven en werkruimtes, en ontwikkel goede mix wonen – werken. Stuur op aantallen woningen én banen, bijv. 5.000 woningen en 7.500 banen waarvan 3.000 (V)MBO. Organiseer verbinding in het gebied en met omliggende wijken.

4 Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging

maak flexibiliteit in regels en ruimtelijke invulling mogelijk, behoud lege ruimte en experimenteer met circulaire economie en mobiliteit.

5 De verrassende Haagse waterkant

versterk recreatieve watervoorzieningen, behoud aan water gerelateerde ambachtelijkheid en creëer via water nieuwe verbindingen.

De ondertekenaars roepen de politiek, gemeente en andere betrokkenen op om in coproductie met het gebied en platform I’M BINCK te werken aan een zorgvuldige ontwikkeling van de Binckhorst. Waarbij de kernwaardennotitie als belangrijke leidraad wordt meegenomen.
Bekijk hier het document Kernwaarden Binckhorst 

Aangeboden door Binckse Krach; Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners.
Samengevoegd door I’M BINCK, platform voor de Haagse Binckhorst

karakteristiek bedrijfsgebouw Binckhorst