De gemeente Den Haag werkt aan een nieuwe hoogbouwnota met plannen en regels voor hoge gebouwen van meer dan 50 meter. Hoogbouw heeft een grote impact op het uiterlijk en de kwaliteit van onze stad. Daarom zorgt Platform STAD dat experts, geïnteresseerden en andere stadsmakers kunnen meedenken over deze plannen. Op 12 oktober 2017 kwamen verschillende professionals bij elkaar in een STAD consult over de concept hoogbouwnota “Eyeline en Skyline”. Het advies van de experts aan de gemeente? Kijk niet alleen naar de kwaliteit van de gebouwen, maar ook van de omgeving. Voeg daarom nog een stedenbouwkundige visie toe.

In de concept hoogbouwnota plant de gemeente Den Haag hoogbouw vooral rond knooppunten van openbaar vervoer en voorzieningen (en dus niet, zoals tegenstanders vreesden, bij het Haagse Bos). De experts zijn positief over de ambities voor hoge kwaliteit in de hoogbouwnota. De gemeente heeft goed gekeken naar voorbeelden in andere steden, maar de visie is toch echt Haags. De titel Eyeline en Skyline is een gouden vondst. Deze geeft precies de intentie weer, dat vooral de kwaliteit op ooghoogte hoog moet zijn. Maar er ontbreken wel twee belangrijke elementen.

Te weinig oog voor het geheel

Ten eerste maakt de hoogbouwnota nauwelijks concreet waar in de stad hoogbouw wordt gerealiseerd en hoe meerdere torens een samenhangend cluster kunnen vormen. Er mist dus een stedenbouwkundige visie op hoe je omgaat met hoogbouw. Het gevaar daarvan is volgens de experts dat door heel de stad op onverwachte plekken losse hoge gebouwen kunnen komen.

Onduidelijke en vage regels

Daarnaast zijn de kaders en regels rond hoogbouw veel te vaag en ‘zacht’ geformuleerd. Natuurlijk moet er ruimte zijn om op een bepaalde locatie op maat hoogbouw te ontwerpen, maar de grenzen en regels daarvoor zijn nu zo vaag aangegeven dat ze niet te controleren zijn of geen effect hebben. De experts vrezen voor onduidelijkheid en slechte kwaliteit.

In tien aanbevelingen aan de gemeente doen de experts suggesties om de hoogbouwnota te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn op 19 oktober 2017 aan de gemeente aangeboden. Naar verwachting volgt er medio november een nieuwe versie van de hoogbouwnota.

Platform STAD zorgt voor constructieve discussie over hoogbouw en andere zaken die onze stad aangaan. Dat de belangstelling voor het onderwerp groot is, bleek al tijdens het STAD gesprek van eind augustus over hoogbouw in Den Haag. Architect Winy Maas (MVRDV) bracht de Haagse hoogbouwdiscussie verder op gang met zijn idee voor een rij woontorens rond het Haagse Bos. Ook meedenken of meer weten? Houd www.platformstad.nl in de gaten voor meer gesprekken, acties en informatie over architectuur en stedelijke ontwikkeling in Den Haag.