Publieke STAD

Goed functionerende publieke ruimten zijn van belang voor ontmoeting tussen verschillende groepen mensen en uitwisseling van ideeën, veiligheid – wil je je kinderen laten opgroeien in de stad, durf je ’s avonds de straat op – en de economie. Den Haag staat bekend om de hoge kwaliteit van de openbare ruimte, maar een goede vormgeving is lang niet altijd vanzelfsprekend in een groeiende stad.

Bewaren