Mobiliteit in de STAD

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de stad. Vooral autogebruik (wegen en parkeerplaatsen) neemt veel ruimte in. Die ruimte moet – zeker nu het aantal woningen in Den Haag toeneemt – efficiënt gebruikt worden. Den Haag heeft hiervoor inzicht nodig in de manier waarop verschillende verkeersstromen van fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en auto’s functioneren en met elkaar verbonden zijn.